Y Rhestr o Gynigion ar gyfer y Balot - Pumed Senedd (2016-2021)

Cyhoeddwyd 10/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 10/09/2020   |   Amser darllen munudau

Mae’r rhestr a ganlyn yn cynnwys manylion yr holl gynigion ar gyfer Biliau Aelodau a gaiff eu cynnwys yn y balot a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 26.90

Biliau nad ydynt bellach yn y balot

Mae'r cynigion cyn y ballot a ganlyn wedi cael eu cyflwyno'n flaenorol ond nid ydynt bellach yn y balot.