Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Comisiynwyr a'u rôl

Mae’n ofynnol i’r Senedd, yn ôl y gyfraith, benodi Comisiynwyr y Senedd, sy’n gyfrifol am ddarparu’r staff a’r adnoddau sydd eu hangen i’r Senedd gyflawni ei waith yn effeithiol ar gyfer pobl Cymru. Caiff y Comisiwn ei gadeirio gan y Llywydd, ac mae’n cynnwys pedwar Aelod o'r Senedd sydd wedi cael eu hethol gan y Senedd. Mae gan bob aelod o’r Comisiwn bortffolio o gyfrifoldebau penodol ar gyfer y Pumed Senedd.

PortffolioComisiynydd

​Y Llywydd fel Cadeirydd y Comisiwn
Cyfathrebu ac ymgysylltu

Elin Jones AC

​Cyllideb a llywodraethiant, gan gynnwys Archwilio a Sicrwydd Risg, aelodau pwyllgorau

Suzy Davies AC

​Cydraddoldebau, a’r Comisiwn fel cyflogwr staff y Senedd

Joyce Watson AC

​Ieithoedd swyddogol, a darparu a thrawsnewid gwasanaethau i’r Aelodau 

Rhun ap Iorwerth AC

​Diogelwch ac adnoddau’r Senedd

David J Rowlands AC

 
 


 

Partners & Help