Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cysylltiadau â deddfwrfeydd a sefydliadau eraill

Mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi sefydlu cysylltiadau agos â seneddau, cynulliadau datganoledig a llywodraethau yn y DU, Ewrop a gweddill y byd. Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn aelod o amrywiol gyrff rhyngwladol.  

Isod, mae rhestr lawn o’r sefydliadau a’r cyrff y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn gysylltiedig â nhw neu’n ymwneud yn rheolaidd â nhw:

CYMRU

Llywodraeth Cymru

Y Gymdeithas Gonsylaidd yng Nghymru

British Council Cymru

Y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru

Y DU ac Iwerddon

Senedd y DU

Senedd yr Alban

Cynulliad Gogledd Iwerddon

Cynulliad Seneddol Prydeinig-Gwyddelig (BIPA)

Tai’r Oireachtas

Grŵp Prydain o’r Undeb Ryngseneddol

Ymddiriedolaeth John Smith

Sefydliad Democratiaeth San Steffan

Ewrop

 Y GYMANWLAD

 

Partners & Help