Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 

Cangen Cymru o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (CPA)

 

Cliciwch yma ar gyfer Adroddiadau o'r cynadleddau diweddar. Medrwch hefyd ddod o hyd i ddolen i ffolder archif sy'n cynnwys adroddiadau o'r blynyddoedd blaenorol.

Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad

Cymdeithas o Seneddwyr y Gymanwlad yw’r gymdeithas hon. Yr hyn sy’n uno seneddwyr y Gymdeithas yw cymuned o ddiddordebau, parch tuag at reol y gyfraith a hawliau a rhyddid yr unigolyn, a’r ffaith eu bod yn gweithio tuag at y ddelfryd bositif o ddemocratiaeth seneddol, beth bynnag fo’u rhyw, eu hil, eu crefydd a’u diwylliant.

Cenhadaeth y Gymdeithas yw hyrwyddo democratiaeth seneddol drwy wella gwybodaeth a dealltwriaeth pobl o lywodraethu democrataidd. Mae’n amcanu i greu cymuned seneddol wybodus a all ddwysáu ymrwymiad y Gymanwlad i ddemocratiaeth ac annog rhagor o gydweithio rhwng ei seneddau a’i deddfwrfeydd. Gellir cael rhagor o wybodaeth ynghylch Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad ar y wefan hon.


Strwythur Cangen Cymru o’r CPA

Bydd Aelodau’r Cynulliad yn dod yn aelodau o Gangen Cymru o’r CPA yn awtomatig pan gânt eu penodi.

Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad (CPA)

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gangen weithgar o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad (a elwir yn Gangen Cymru o'r CPA). 

Cefndir

Cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn unfrydol ar gynnig a lofnodwyd gan bedwar arweinydd y pleidiau, ar 7 Gorffennaf 1999, i wneud cais am gael ein derbyn i fod yn aelod o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad.   Croesawyd Cymru’n ffurfiol fel aelod o Gymdeithas Seneddol y Gymanwlad yng Nghyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas yn Trinidad ar 19 Medi 1999.   

Pwyllgor Gweithredol y Gangen

Is-gadeiryddion

 

Partners & Help