Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gwasanaethau'r Cyllid

​Y tîm Gwasanaethau Ariannol sy’n gosod y safonau ar gyfer rheoli ariannol a chyfrifyddu yn y Cynulliad; prosesu taliadau i Aelodau’r Cynulliad, eu staff cymorth, a staff y Cynulliad; cynorthwyo Comisiwn y Cynulliad i gael gwerth am arian; stiwardiaeth a chywirdeb o ran rheoli ei adnoddau ariannol; a thalu anfonebau i gyflenwyr mor fuan â phosibl er mwyn hwyluso llif arian busnesau yn ystod yr amgylchiadau anodd hyn.

Partners & Help