Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Pwerau deddfu a gwasanaethau dwyieithog yn y Cynulliad Cenedlaethol – dewch i gael rhagor o wybodaeth

Dydd Llun 26 Medi, 9.30 – 11.30
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Colwyn

Dydd Llun 26 Medi, 15.00 – 17.00
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dydd Mercher 28 Medi, 9.30 – 11.30
Y Pierhead, Bae Caerdydd

Yn dilyn y refferendwm a gynhaliwyd yn 2011, mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru bwerau deddfu llawn ym mhob un o’i feysydd cyfrifoldeb.

Bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnal seminarau mewn tri lleoliad ledled Cymru er mwyn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth am y pwerau newydd hyn ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Byddwn hefyd yn trafod deddf Gymreig arfaethedig a fyddai’n cyflwyno fframwaith newydd ar gyfer rheoli gwasanaethau dwyieithog y Cynulliad Cenedlaethol. Hoffem i chi ddod i un o’r seminarau hyn a hoffem glywed eich barn ar y materion dan sylw.

Bydd Rhodri Glyn Thomas AC, y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg, a Keith Bush, Prif Gynghorydd Cyfreithiol y Cynulliad Cenedlaethol, yn bresennol i egluro’r hyn sy’n cael ei gynnig ac i ateb eich cwestiynau.

Atebwch erbyn dydd Gwener 23 Medi drwy anfon neges e-bost at Archebu@cymru.gov.uk neu ffoniwch 0845 010 5500. Rhowch wybod i ni pa gyfarfod yr hoffech fynd iddo fel y gallwn gadw lle i chi.

Eich Cynulliad chi yw’r Cynulliad Cenedlaethol. Dyma gyfle i chi ddweud eich dweud a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Bilingual Services event 2011

Partners & Help