Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymgynghoriad cyhoeddus ar Wasanaethau Dwyieithog cyn y broses ddeddfu

Yn ei gyfarfod ar 14 Gorffennaf, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i gyflwyno deddfwriaeth newydd er mwyn rhoi dyletswyddau’r Cynulliad Cenedlaethol a Chomisiwn y Cynulliad yng nghyswllt darparu gwasanaethau dwyieithog ar sail statudol gadarn, ac i gyflwyno Cynllun Gwasanaethau Dwyieithog newydd o fewn y fframwaith deddfwriaethol arfaethedig.

Ymgynghorodd Comisiwn y Cynulliad ar Fil (Drafft) Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) a Chynllun Gwasanaethau Dwyieithog drafft rhwng Awst-Hydref 2011.

Bil Drafft Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)

Bil (Drafft) Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)

Ymgynghoriad ar Fil (Drafft) Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol)

Cynllun Gwasanaethau Dwyieithog Drafft

Y Cynllun Gwasanaethau Dwyieithog Drafft

Gwahodd sylwadau ar y cynllun drafft ar gyfer gwasanaethau dwyieithog

Partners & Help