Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Ymgynghoriad cyhoeddus ar Wasanaethau Dwyieithog cyn y broses ddeddfu

Ymatebion i'r ymgynghoriad

GDBS01 - Joshua Scarlett (Seasneg yn unig)

GDBS02 - Simon Moseley

GDBS03 - Dave Taylor (Saesneg yn unig)

GDBS04 - Charles Heaven (Saesneg yn unig)

GDBS05 - Parc Cenedlaethol Eryri - Bil

GDBS05 - Parc Cenedlaethol Eryri - Cynllun

GDBS06 - Dafydd Chilton

GDBS07 - Neil Wareham (Saesneg yn unig)

GDBS08 - Arriva Trains Wales (Saesneg yn unig

GDBS09 - Elin Wyn

GDBS10 - Bwrdd yr Iaith Gymraeg

GDBS11 - Colin Nosworthy

GDBS12 - Mari Fflur

GDBS13 - Mark Parry

GDBS14 - Judith Humphreys

GDBS15 - Carolyn Iorwerth

GDBS16 - Eleri Lovegreen

GDBS17 - Bethan Jones

GDBS18 - Hedd Gwynfor

GDBS19 - Gethin Sugar

GDBS20 - Ceri Phillips

GDBS21 - Esyllt Dafydd

GDBS22 - Elwyn Hughes

GDBS23 - Ifor ap Dafydd

GDBS24 - Catrin Howells

GDBS25 - Eirlys P Jones

GDBS26 - Gareth J Bevan

GDBS27 - Ceri Owen

GDBS28 - Richard Thomas

GDBS29 - Urdd Gobaith Cymru

GDBS30 - Steffan Jones

GDBS31 - Uned Technolegau Iaith

GDBS32 - Ceren

GDBS33 - Menna Machreth

GDBS34 - June a Dafydd Huws

GDBS35 - Mererid Hopwood

GDBS36 - Lois Dafydd

GDBS37 - H Edwards

GDBS38 - Llinos Roberts

GDBS39 - Arfon Gwilym

GDBS40 - Kathleen Cantwell (Saesneg yn unig)

GDBS41 - Geraint Lovgreen

GDBS42 - D.Bryan James

GDBS43 - Glyn a Carys Williams

GDBS44 - Ray Cantwell (Saesneg yn unig)

GDBS45 - Ann Williams

GDBS46 - Bethan Williams

GDBS47 - UCAC

GDBS48 - Eira Fenn Gaunt

GDBS49 - Manon James

GDBS50 - Mentrau Iaith Cymru

GDBS51 - Megan Tomos

GDBS52 - Dawn Wooldridge

GDBS53 - Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru

GDBS55 - Cymdeithas yr Iaith

GDBS54 - Grwp Deddf

GDBS55 - Cymdeithas yr Iaith

GDBS56 - Agored Cymru - Bil (Saesneg yn unig)

GDBS56 - Agored Cymru - Cynllun (Saesneg yn unig)

GDBS57 - Dr Simon Brooks

GDBS58 - Osian Rhys

Partners & Help