Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Y Senedd a Datganoli yng Nghymru: Llyfryddiaeth

Ers y refferendwm ar ddatganoli ym 1997 a ffurfio Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym 1999, mae academyddion, sylwebyddion gwleidyddol, gwleidyddion a newyddiadurwyr o Gymru a thu hwnt wedi ysgrifennu am wahanol agweddau ar y broses ddatganoli a'r sefydliad. Maent wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, erthyglau ac astudiaethau pwysig yn cynnig sawl barn ar ddatblygiad y Cynulliad ac ar ddatganoli yng Nghymru. Mae'r llyfryddiaeth yma yn casglu rhai o'r gweithiau pwysicaf yma at eu gilydd er mwyn ceisio cynnig darlun cytbwys o fywyd y Cynulliad Cenedlaethol a datganoli yng Ngymru hyd yn hyn.

Rhannwyd yn nifer o adrannau sydd yn delio â gwahanol agweddau ar ddatblygiad datganoli a'r Cynulliad, gyda'r teitlau wedi eu rhannu yn nhrefn yr wyddor o fewn y pynciau hynny. Caiff ei ddiweddaru'n gyson, gydag eitemau newydd yn cael eu ychwanegu fel y maent yn dod i'n sylw neu'n cael eu cyhoeddi. Ceir adran hefyd yn amlinellu ychwanegiadau diweddar i'r rhestr.

Rydym yn croesawu adborth gan academyddion, sylwebyddion ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn datganoli yng Nghymru ar y cynnwys, ac awgrymiadau am ychwanegiadau.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ychwanegiadau diweddar

Hanes

Y Papur Gwyn a Refferendwm 1997

Dyddiau Cynnar

Comisiwn Richard a Threfn Llywodraethu Gwell

Y Confensiwn a'r Refferendwm ar bwerau

Comisiwn Silk a Bil Cymru

Etholiadau

Pleidiau Gwleidyddol

Y Cynulliad

Y Gyfraith a Deddfwriaeth

Perthynas Ryng-lywodraethol

Y Cyd-destun Polisi

Ariannu Datganoli

 

 

Ychwanegiadau diweddar

Ychwanegwyd yr eitemau canlynol yn ystod y mis yma (Chwefror / Mawrth 2014):

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bil Cymru - Bil 186 2013-14, Mawrth 2014

Bil Cymru: atebolrwydd a grymuso ariannol 2014 Cm 8838

National Assembly for Wales (2014), Submission to the House of Lords Constitution Committee on the inquiry into Scottish independence: constitutional implications for the rest of the UK, Cardiff: NAW

Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (2014), Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau deddfwriaethol i gryfhau Cymru, Caerdydd: Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

Welsh Affairs Select Committee (2014), Fourth report: Pre-legislative scrutiny of the draft Wales Bill, London: TSO

Brig

Hanes

Mae'r mater o rheolaeth cartref yng Nghymru yn mynd yn ôl mwy na chanrif at ddyddiau pan bu'r David Lloyd George ifanc yn ymgyrchu fel rhan o fudiad Cymru Fydd. Mae'r rhestr cyhoeddiadau isod yn olrhain y cynnydd tuag at ddatganoli o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd 1997.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Davies, Gwilym Prys, (2008) Cynhaeaf hanner canrif: gwleidyddiaeth Gymreig 1945-2005. Llandysul: Gomer.

Deacon, R. M., (2002) The governance of Wales: the Welsh Office and the Policy Process 1964-99. Cardiff: Welsh Academic Press.

Democracy and devolution: proposals for Scotland and Wales 1974 Cm 5732

Devolution: financing the devolved services 1977 Cm 6890

Devolution to Scotland and Wales 1976 Cm 6585

Edwards, Andrew & Davies, John (2009) Refferendwm '79. Barn, 554, p17-21.

Evans, John G., (2006) Devolution in Wales: claims and responses 1937-1979. Cardiff: University of Wales Press.

Foulkes, D., Jones, J.B. & Wilford, R.A., (1983) The Welsh veto: the Wales Act 1978 and the referendum. Cardiff: University of Wales Press.

Information Commissioner's Office, (2010) Report to Parliament: Freedom of Information act 2000: Ministerial veto on disclosure of the minutes of the Cabinet Sub-Committee on Devolution for Scotland, Wales and the Regions. London: TSO.

Jones, J.B., (2000) The road to the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Morgan, Kenneth O., (1980) Wales in British Politics 1868-1922. 3rd ed. Cardiff : Wales University Press.

Morgan, Kenneth O., (1980) Wales: A Nation Again. Oxford: Oxford University Press.

MacKay, R. Ross, (1997) The economic impact of a Welsh Assembly. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Parliament for Wales Campaign, (1997) Power to the people of Wales: Government of Wales Bill 1997. Cardiff: Parliament for Wales Campaign.

Osmond, J., (1992) The democratic challenge. Llandysul: Gwasg Gomer.

Osmond, J., (1994) A parliament for Wales. Llandysul: Gomer.

Osmond, J., (2007) Building the nation: creating 'internal political solidarity'. The 1979, 1997 and 2011 referendums in Wales. (Discussion Papers). Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Osmond, J., Aughey, A. & Bort, B. (2011) Unique paths to devolution: Wales, Scotland and Northern Ireland. Cardiff: IWA.

Our changing democracy: devolution to Scotland and Wales 1975 Cm 6348

Phillip, A. B., (1975) The Welsh question: nationalism in Welsh politics 1945-1970. Cardiff: University of Wales Press.

Rowlands, T. (2004) Whitehall's last stand : the establishment of the Welsh Office, 1964, Contemporary Wales, 16, p39-52.

Tanner, D. (2006) Richard Crossman, Harold Wilson and devolution, 1966-70: the making of government policy, Twentieth Century British History, 17 (4), p545-578.

University College London Constitution Unit, (1996) An Assembly for Wales. London: UCL.

Brig

Y Papur Gwyn a Refferendwm 1997

Wedi eu llwyddiant yn Etholiad Cyffredinol 1997, cyhoeddwyd y Papur Gwyn 'Llais i Gymru', a amlinellodd gynlluniau am Gynulliad Cenedlaethol i Gymru. Cynhaliwyd refferendwm ym mis Medi 1997. Mae'r cyhoeddiadau isod yn cynnig dadansoddiad o ymgyrch a chanlyniad y refferendwm.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

A voice for Wales: the Government's proposals for a Welsh Assembly 1997 Cm 3718

Andrews, L., (1999) Wales says yes: the inside story of the “Yes for Wales” referendum campaign. Cardiff: Seren.

Denver, D. (2002) Voting in the 1997 Scottish and Welsh devolution referendums : information, interests and opinions, European Journal of Political Research, 41, p827-844.

McAllister, L. (1998) The Welsh devolution referendum: definitely maybe?, Parliamentary Affairs, 2.

McAllister, L. (1999) The road to Cardiff Bay: the process of establishing the National Assembly for Wales, Parliamentary Affairs, 52, p634-648.

National Assembly for Wales, (1999) Preparing for the Assembly: a management strategy. Cardiff: National Assembly for Wales.

Referendums (Scotland and Wales) Act 1997 (chapter 61)

Brig

Dyddiau cynnar

Wedi i'r refferendwm gymeradwyo datganoli i Gymru mewn egwyddor, cychwynnodd Deddf Llywodraeth Cymru ar ei thaith drwy'r Senedd. Gwnaethpwyd newidiadau i'r cynigion gwreiddiol a bu dyddiau cynnar y Cynulliad wedi iddo gael ei greu ym Mai 1999 yn gyfnod o gyfanheddu i'r sefydliad. Adroddir hanes genedigaeth a dyddiau cynnar y Cynulliad yn y cyhoeddiadau isod.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Chaney, P., MacKay, F. and McAllister, L., (2007) Women, politics and constitutional change: the first years of the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Elis-Thomas, Dafydd, (1999) A new constitution for Wales?. Cardiff: Welsh Governance Centre.

Institute of Welsh Affairs, (2003) Birth of Welsh democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.

Jones, Barry and Balsom, Dennis (eds.), (2000) The road to the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Morgan, Kevin and Mungham, Geoff, (2000) Redesigning democracy: the making of the Welsh Assembly, Bridgend: Seren.

Osmond, J., (1999) Adrift but afloat: the civil service and the National Assembly. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Thomas, A. and Laffin, M. (2001) ‘Wales’ First Constitutional Crisis: The Alun Michael Resignation’, Public Policy and Management, 16, 1 (Spring), p18-31.

Welsh Office, (1998) The National Assembly for Wales: recording of proceedings: a consultation paper by the Welsh Office. Cardiff: Welsh Office.

Welsh Office, (1998) National Assembly for Wales: technical guide to the transfer of functions order: part 1. Cardiff: Welsh Office.

Welsh Office Devolution Unit, (1999) Making the difference in Wales: a guide to the powers of the National Assembly for Wales. Cardiff: Welsh Office.

Welsh Office National Assembly Advisory Group, (1998) National Assembly for Wales: have your say on how it will work: a consultation paper. Cardiff: Welsh Office.

Brig

Comiswn Richard a Threfn Lywodraethu Gwell

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Better Governance for Wales Cm 6582

Cox, J. (2005) Better governance for Wales, Planet, 173, p91-93.

Economic and Social Research Council, (2004) The report of the Richard commission: an evaluation. Cardiff: ESRC.

Elis-Thomas, D. (2006) Second constitution, Agenda, Summer 2006, p16-18.

Elis-Thomas, D. (2005) O gorff corfforaethol i wasanaeth seneddol, Cylchgrawn Cyfraith a Pholisi Cymru (4) 1, p7-16.

Institute of Welsh Affairs, (2005) Welsh politics comes of age: response to the Richard commission. Cardiff: IWA.

Institute of Welsh Affairs, (2007) Devolution, a decade on : IWA response to the House of Commons Constitutional Affairs Committee call for evidence. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Institute of Welsh Affairs, (2008) Unpacking the progressive consensus. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Jeffrey, C., (2004) The report of the Richard commission : an evaluation. (Devolution Briefings ; no.12). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Jones, R. W. (2004) Ryff geid comisiwn Richard, Barn, 494, p11-13.

Jones, R.W. (2005) Senedd i Gymru, Barn, 512, p8-13.

Jones, Richard Wyn, (2008) Ymlaen at refferendwm. Barn, Rhagfyr 2008 / Ionawr 2009, p14-16.

Laffin, M., Thomas, A. and Thomas, I., (2003) Future options : an assessment of the powers of the National Assembly for Wales. Pontypridd: University of Glamorgan.

Mathias, G. (2008) Referendum rules, Agenda, summer 2008, p.12-14.

McAllister, L. (2005) Proving the potential of independent commissions : a critical review of the Richard commission on the powers and electoral arrangements of the National Assembly for Wales, Public Administration, 83 (2), p493-512.

McAllister, L. (2005) The value of independent commissions : an insider's perspective on the Richard commission, Parliamentary Affairs, 58 (1), p38-52.

McAllister, L. (2004) The Richard commission - Wales's alternative constitutional convention? Contemporary Wales, 17, p128-139.

McAllister, L. and Stirbu, D. (2008) Influence, impact and legacy: asessing the Richard commission's contribution to Wales's evolving constitution, Representation, 44 (3), p.209-224.

Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Papur Gwyn - Trefn Lywodraethu Well i Gymru, (2005) Adroddiad ar y Papur Gwyn - Trefn Lywodraethu Well i Gymru: Medi 2005. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rawlings, R., (2004) Say not the struggle naught availeth : the Richard commission and after, (Centre for Welsh Legal Affairs Fifth Annual Lecture). Aberystwyth: Centre for Welsh Legal Affairs.

The Richard commission, (2004) Report of the Richard commission: commission on the powers and electoral arrangements of the National Assembly for Wales. Cardiff: TSO (pdf)

Trench, A., (2005) Better governance for Wales: an analysis of the White Paper on Devolution for Wales. London: The Constitution Unit.

Brig

 

 

Y Confensiwn a'r Refferendwm ar bwerau

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bowers, Paul, (2010) Standard note: referendum in Wales: draft orders. London: House of Commons Library.

Bowers, Paul, (2010) Standard note: referendum for Wales: extending the scope of Assembly powers. London: House of Commons Library.

Bowers, Paul, (2011) Referendum in Wales: House of Commons Library Standard Note. London: House of Commons Library. (pdf)

Confensiwn Cymru Gyfan, (2009), Adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan, Caerdydd: Confensiwn Cymru Gyfan. (pdf)

David, Wayne (2011) Why the case for a 'yes' vote is unanswerable. Bevan Foundation Review, 16, p4-5.

House of Commons Welsh Affairs Select Committee (2010), The proposed amendment of Schedule 7 to the Government of Wales Act 2006: second report of session 2010-11. London: TSO.

Jones, R.W. (2007) Craffu ar y confensiwn, Barn, 539-540, p12-14.

Osmond, John (2011) Accelerating history: the 1979, 1997 and 2010 referendums in Wales. Cardiff: IWA.

Roberts, Owain (2011) Y llwybr tuag at y Comisiwn Annibynnol ar ddatganoli yng Nghymru: Medi 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil. (pdf)

Roberts, Owain & Thomas, Alys (2010) Camau yn arwain at refferendwm ar fwy o bwerau: gwybodaeth ddiweddaraf. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau.

Roberts, Owain a Nicholson, Siân (2011) Crynodeb o Fesurau'r Cynulliad a basiwyd (pdf). Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau.

Roberts, Owain a Nicholson Siân (2011) Refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011 (pdf). Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau.

Roberts, Owain (2011) Pwerau deddfu Cynulliad cenedlaethol Cymru (pdf).Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau.

Roberts, Owain a Nicholson, Siân (2011) Crynodeb o'r pwerau deddfu a drosglwyddwyd i'r Cynulliad Cenedlaethol ers 2007 (pdf). Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau.

Stirbu, Diana & McAllister, Laura (2011), An exercise in democratic deliberation: the All-Wales Convention's contribution to constitutional change. Contemporary Wales, 24(1) Winter 2011, p64-85.

The Electoral Commission (2011), Referendum on the law-making powers of the National Assembly for Wales. Cardiff: Electoral Commission.

Y Comisiwn Etholiadol, (2010) Refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru: adroddiad ar farnau'r Comisiwn Etholiadol ar y cwestiwn refferendwm arfaethedig. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol.

Wyn Jones, Richard & Scully, Roger, (2012) Wales says yes: devolution and the 2011 Welsh referendum. Cardiff: University of Wales Press.

Brig

 

Comisiwn Silk a Bil Cymru

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bil Cymru - Bil 186 2013-14, Mawrth 2014

Bil Cymru: atebolrwydd a grymuso ariannol 2014 Cm 8838

Bourne, Nick (2011) The Silk Commission: devolution's last word, The Bevan Foundation Review, 18, p32-33.

Bowers, Paul and Webb, Dominic, (2011) Devolution in Wales: the Silk Commission: Commons Library Standard Note, London: House of Commons.

Changing Union Partnership Finance and Funding Working Group, (2012) Wales in a changing union: first submission to the Silk Commission. Cardiff: IWA.

Changing Union Partnership, (2103), A stable, sustainable devolution settlement for Wales: evidence to the Commission on Devolution in Wales, Cardiff: Changing Union

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru ('Comisiwn Silk') (2012) Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau ariannol i gryfhau Cymru: adroddiad llawn (pdf) | crynodeb gweithredol (pdf), Caerdydd: Y Comisiwn.

Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (2014), Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau deddfwriaethol i gryfhau Cymru, Caerdydd: Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru

Holtham, Gerald (2011) Wales faces choice between Northern Ireland and Scotland on tax powers, Agenda, Gaeaf 2011, t20-23.

Llywodraeth Cymru (2013), Tystiolaeth a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i'r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (pdf) Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

National Assembly for Wales (2014), Submission to the House of Lords Constitution Committee on the inquiry into Scottish independence: constitutional implications for the rest of the UK, Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Osmond, John and Upton, Stevie (eds.), (2013), A stable, sustainable devolution settlement for Wales: research papers, Cardiff: Changing Union

Osmond, John (2012) Radical tax varying powers recommended for Wales. Agenda, 48, winter 2012. Caerdydd: IWA.

Roberts, Owain (2011) Y llwybr tuag at y Comisiwn Annibynnol ar ddatganoli yng Nghymru: Medi 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.

Swyddfa Cymru a Thrysorlys EM, (2013) Grymuso a chyfrifoldeb: datganoli pwer ariannol i Gymru. Llundain: TSO.

Thomas, Dr Alys (2011) Comisiwn Silk. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.

UK Government (2013) The draft Wales Bill, London: TSO

Welsh Affairs Select Committee (2014), Fourth report: Pre-legislative scrutiny of the draft Wales Bill, London: TSO

Brig

 

Etholiadau

Erbyn hyn cafwyd pedwar etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r cyhoeddiadau isod yn cynnwys dadansoddiadau o ganlyniadau a materion megis dewis ymgeiswyr.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bevan Foundation, (2006) Public attitudes to dual candidacy in elections to the National Assembly for Wales. Cardiff: Bevan Foundation.

Bradbury, J., Bennie, L., Denver, D. and Mitchell, J. (2000) Devolution, Parties and New Politics: Candidate Selection for the 1999 National Assembly Elections, Contemporary Wales, 13.

Bradbury, J. (2007) Constituency representation in Wales : the roles, relationships and regulation of Members of Parliament and the National Assembly, Contemporary Wales, 19 (1), p77-95.

Bradbury, J. and Mitchell, J. (2007) The constituency work of members of the Scottish Parliament and National Assembly for Wales : approaches, relationships and rules, Regional and Federal Studies, 17 (1), p117-145.

Curtice, J. (2006) Forecasting and evaluating the consequences of electoral change : Scotland and Wales, Acta Politica, 41 (3), p300-314.

Edwards, J. and Chapman, C. (2000) Women’s Political Representation in Wales: Waving or Drowning?, Contemporary Politics, 6 (4).

Electoral Commission, (2006) Wales - poll position: public attitudes towards Assembly elections. London: Electoral Commission. (pdf)

Electoral Commission, (2007) The National Assembly for Wales elections 2007. London: Electoral Commission. (pdf)

Electoral Commission, (2002) Wales votes?: public attitudes towards Assembly elections: research report December 2002. London: Electoral Commission.

Electoral Commission, (2003) The National Assembly for Wales elections 2003: the official report and results. London: Electoral Commission.

Electoral Commission, (2008) Accounting for elections: The National Assembly for Wales Elections 2007: March 2008. London: Electoral Commission.

A green paper on future electoral arrangements for the National Assembly for Wales 2012 Cm 8357.

Hill Darran, (2011) The results that woke us up. Bevan Foundation Review, 17, p4-5.

Hollingsworth, K. (2000) The regional committees of the National Assembly for Wales : searching for a role?, Wales Law Journal, 1, p372-386.

Ingram, R. (2003) First or second order? Will the Scottish and Welsh elections deliver devolution?, British Elections and Parties Review, 13, p107-133.

Jones, R. W. and Scully, R. (2003) A 'settling will'? Public attitudes to devolution in Wales, British Elections and Parties Review, 13, p86-106.

Jones, R. W. and Scully, R. (2006) Devolution and electoral politics in Scotland and Wales, Publius, 36 (1), p115-134.

MacKay, F. (2004) Women's representation in Wales and Scotland, Contemporary Wales, 2004, p140-161.

McAllister, L. (2000) Changing the landscape: the wider political lessons from the elections in Wales, Political Quarterly, 71 (2), p.211-222.

McAllister, L. (2004) Steady state or second order? The 2003 elections to the National Assembly for Wales, Political Quarterly, 75 (1), p73-82.

McAllister, L. and Cole, M. (2007) Pioneering new politics or rearranging the deckchairs? The 2007 National Assembly for Wales election and results, Political Quarterly, 78 (4), p536-546.

McAllister, Laura (2012) The 2011 Welsh general election: an analysis of the latest staging post in the maturing of Welsh politics. Parliamentary Affairs, 65, 3.

National Assembly for Wales: Research Service, (2011) 2011 Assembly Election Results. Cardiff: National Assembly for Wales. (pdf)

Osmond, J. (2007) The watershed election, Planet, 183, p18-23.

Patchett, K., (2002) Issues and methodology : observations by the Institute of Welsh Affairs to the Commission on the Powers and Electoral Arrangements of the National Assembly for Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Scully, R. (2004) Business as usual? Comparing Westminster and National Assembly elections in Wales, Contemporary Wales, 16, p75-82.

Scully, Roger (2011) The best and worst of times, Agenda, Gaeaf 2011, t33-34.

Scully, R. and Elias, A. (2008), The 2007 Welsh Assembly Election, Regional and Federal Studies, 18 (1), p.103-109.

Scully, R., Jones R. W. and Trystan, D. (2004) Turnout, participation and legitimacy in post-devolution Wales, British Journal of Political Science, 34 (3), p519-538.

Taylor, G. (2003) Hugs and tears : the Assembly election results, Planet, 159, p13-18.

Trystan, D., Scully, R. and Jones, R. W. (2003) Explaining the 'quiet earthquake' : voting behaviour in the first election to the National Assembly for Wales, Electoral Studies, 22, p635-650.

Thomas, J., Cushion, S. and Jewell, J. (2004) Stirring up apathy? Political disengagement and the media in the 2003 Welsh Assembly elections, Journal of Public Affairs, 4 (4), p355-363.

Brig

 

Pleidiau Gwleidyddol

Cynigiodd datganoli gyfle i bleidiau gwleidyddol addasu i lefel newydd o drefn lywodraethu. Mae'r cyhoeddiadau isod yn delio gydag agweddau o'r modd y mae pleidiau wedi ymdrechu i gwrdd â'r sialens.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Andrews, Jonathan & Bradbury, Rhys (2010) State devolution and national identity: continuity and change in the politics of Welshness and Britishness in Wales, Parliamentary Affairs, 63, 2, p229.

Betts, C. (2007) Y genhedlaeth nesaf, Barn, 533, p17-19

Bourne, Nick (2011) Opening a window on Welsh politics. Agenda, Gaeaf 2011, t35-37.

Bratberg, Oivind (2010) Multi-level parties in process: Scottish and Welsh MEPs and their home parties. West European Politics, 33 (4), p851-869

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwyllgor Safonau Ymddygiad, (2103) Adroddiad 03-13 i'r Cynulliad ar Lobïo a Grwpiau Trawsbleidol, Caerdydd: Cynulliad cenedlaethol Cymru.

Davies, Nick & Williams, Darren, (2009), Clear red water: Welsh devolution and socialist politics. Cardiff: Francis Boutle.

Laffin, M., G. Taylor and A. Thomas (2004) Devolution and Party Organisation: The Case of the Wales Labour Party, Contemporary Wales, 16 (4).

Laffin, M., Shaw, E. and Taylor, G., (2005), The Labour Party and devolution. (Devolution Briefings ; no.14). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Laffin, M. ...[et al.] (2007) The new sub-national politics of the British Labour party, Party Politics, 13(1), p88-108.

Laffin, M. and Shaw, E. (2007) British devolution and the Labour Party : how a national party adapts to devolution, The British Journal of Politics & International Relations, 9 (1), p55-72.

Lynch, P., (2004) Saving the Union: Conservatives and the 'Celtic Fringe', Political Quarterly, 75 (4), p386-391.

McAllister, L., (2001) The National Assembly elections: Plaid Cymru's coming of age, Contemporary Wales, 14, p109-114.

McAllister, L, (2000) The new politics in Wales: rhetoric or reality?, Parliamentary Affairs, 53 (3), p.591-604.

Morgan, R., Bourne, N., Williams, K. and Price, A. (2008) Politics in 21st century Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Osmond, J. (2008) Ending sovereignty's denial. Cardiff: Institute of Welsh Affairs, 2008.

Osmond, J., (2007) Crossing the rubicon: coalition politics Welsh style. Cardiff: Institute of Welsh Affairs, 2007.

Taylor, G., (2003) ‘Labour’ in John Osmond and J. Barry Jones (ed) Birth of Welsh Democracy: The First term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA/WGC.

Thomas, A., (2003) ‘Liberal Democrats’ in John Osmond and J. Barry Jones (ed) Birth of Welsh Democracy: The First Term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA/WGC.

Brig

Y Cynulliad Cenedlaethol

Mae'r Cynulliad, y modd y mae'n gweithio, a'r cyfansoddiad wedi datblygu ers 1999 gyda nifer o newidiadau ar y ffordd. Ymysg y newidiadau mwyaf nodweddiadol roedd y gwahaniad rhwng y Cynulliad a Llywodraeth y Cynulliad ym 2007 a sicrhau pwerau deddfwriaethol newydd. Mae'r rhestr cyhoeddiadau isod yn dangos y modd y mae'r Cynulliad wedi datblygu, ac yn parhau i ddatblygu fel corff deddfwriaethol.

 

Datganoli a'r Cynulliad

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Andrews, Jonathan & Bradbury, Rhys (2010) State devolution and national identity: continuity and change in the politics of Welshness and Britishness in Wales, Parliamentary Affairs, 63, 2, p229.

Ashworth, R. E., Boyne, G. A. and Walker, R. M. (2001) Reducing the democratic deficit? Devolution and the accountability of public organisations in Wales, Public Policy and Administration, 16, p1-17.

Bogdanor, V., (2001), Devolution in the United Kingdom, Chapters 5 & 7, Oxford: Oxford University Press.

Bogdanor, V., (2001), Devolution in the United Kingdom, Chapters 5 & 7, Oxford: Oxford University Press.

Bradbury, J., Gay, O., Hazell, R. and Mitchell, J. (2003) Local representation in a devolved Scotland and Wales : guidance for constituency and regional members. Lessons from the First Term. (Policy Paper ; no.9). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Bradbury, J. (2008) Devolution in Wales: an unfolding process. In J. Bradbury, ed. Devolution, regionalism and regional development: the UK experience, Chapter 3. London: Routledge.

Chaney, P., (2001) New governance, new democracy? Post-devolution Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Cole, A., Jones, J. B. and Storer, A. (2003) Inside the National Assembly for Wales : the Welsh civil service under devolution, Political Quarterly, 74 (2), p223-232.

Cooke, P. & Clifton, N., (2005) The Welsh Assembly and economic governance in Wales. Cardiff: University of Wales.

Crompton, Adrian, (2009) Infant parliament. Agenda, winter 2009, p24-26.

Curtice, J. (2005) Public opinion and the future of devolution. In A. Trench ed. The dynamics of devolution: the state of the nations 2005, Chapter 6. Exeter: Imprint Academic.

Davies, Ron, (1999) Devolution: a process not an event. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Deacon, R. & Sandry, A., (2007) Devolution in the United Kingdom. Edinburgh: University Press.

Devolution: a decade on: Government response 2009 Cm 7687

George, A. and Crompton, A. (2004) Wales' National Assembly : analysing the progress of a first legislature, Parliamentarian, 85 (3), p242-245.

Hannan, P. (2009) A useful fiction: adventures in British democracy. Penybont-ar-Ogwr: Seren.

Hazell, R. and Trench, A. (eds.), (2005) The state of the nation 2000-2005. London: UCL.

Hunter, J. (2004) The politics of identity: Wales. In M. O’Neill, ed. Devolution and British Politics, Chapter 5. London: Longman.

Jenkins, S. (2003) Welsh devolution through London eyes. Transactions, Honourable Society of Cymmrodorion, 2003, p175-184.

Jones, R.W. (2007) Diogelu’r deyrnas, Barn, 537, p12-15.

Jones, R. W. and Scully, R., (2004) Devolution in Wales : what does the public think? (Devolution Briefings ; no.7). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Jones, Richard Wyn & Scully, Roger, (2009) Welsh devolution: the end of the beginning and the beginning of..? In A. Trench (ed.), The state of the Nations 2008, Chapter 3. Exeter: Imprint.

Korris, Matt, (2013) Assembly line?: the experiences and development of new Assembly Members (pdf) London: Hansard Society.

Melding, David, (2012), The reformed union: a British federation. Cardiff: IWA.

Melding, David (2010) Terrific twins of Welsh constitutional thought. Agenda, 42, p29.

Melding, David, (2009) Will Britain survive beyond 2020? Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Melding, David (2013), The reformed union: the UK as a federation, Cardiff: IWA.

Mitchell, J., (2009) Devolution is a process: Wales. In Devolution in the UK, Chapter 7, Manchester: Manchester University Press.

Morgan, K., Mungham, G., (2000) Redesigning democracy: the making of the Welsh Assembly. Cardiff: Seren.

Morgan, Kevin et al. (2009) Devolution dividend, Agenda, spring 2009, p10-15.

Morgan, R., (2000) Variable geometry UK. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Murphy, P., (2002) Devolution : the view from Whitehall and Torfaen. Annual St. David's Day Lecture, 11th March 2002. Cardiff: Welsh Governance Centre.

Nairn, T., (2006) Gordon Brown: bard of Britishness. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Osmond, J. and Jones, J. B., (2003) Birth of Welsh democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Osmond, J., (2002) The future of Welsh devolution. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Osmond, J., (2003) From corporate body to virtual parliament: the metamorphosis of the National Assembly for Wales. In R. Hazell (ed.) The state of the nations 2003 : the third year of devolution in the United Kingdom, Chapter 3. Exeter: Imprint Academic.

Osmond, J. (2005) Wales: towards 2007. In A. Trench, ed. The dynamics of devolution: the state of the nations 2005, Chapter 3. Exeter: Imprint Academic.

Osmond, J., (2004) Nation building and the Assembly: the emergence of a Welsh civic consciousness. In A. Trench, ed. Has devolution made a difference?: the state of the nations 2004, Chapter 3. Exeter: Imprint Academic.

Osmond, J., (2004) Conclusion: the unfinished business of devolution: whither Wales. In A, Trench, ed. Has devolution made a difference?: the state of the nations 2004, Chapter 11. Exeter: Imprint Academic.

Perryman, Mark (ed.), (2009) Breaking up Britain: four nations after a union. London: Lawrence & Wishart.

Pilkington, C., (2002) Devolution in Britain today, ii (4), iii (7), London: Politico.

Price, Adam (2012) Why we need devolution in reverse. Agenda, 48, winter 2012. Caerdydd: IWA.

Rawlings, R. (2005) Hastening slowly : the next phase of Welsh devolution, Public Law 2005, p824-852.

Rawlings, R. (2003) Towards a parliament : three faces of the National Assembly for Wales, Contemporary Wales, 15, p1.

Tanburn, Sarah (2013), Wales, the United Kingdom and Europe: a conference report, [Cardiff]: British Academy, Learned Society of Wales.

Trench, A. (ed.), (2007) Devolution and power in the United Kingdom. Manchester: Manchester University Press.

Trench, A. (ed.), (2007) State of the nations 2007 : into the third term of devolution in the UK. Exeter: Imprint Academic.

Trench, Alan, (2008) Scotland and Wales: the evolution of devolution. In Robert Hazell (ed.), Constitutional futures revisited: Britain's constitution to 2020, Chapter 2. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Schumann, William R., (2009) Towards an anthropology of government: democratic transformation and nation building in Wales. Palgrave MacMillan: London.

Shipton, Martin (2011), Poor man's parliament: ten years of the Welsh Assembly. Bridgend: Seren.

Sullivan, M. and Clutton, S. (2005) The state of the nation or Welsh devolution comes of age: a reflective commentary on four devolution essays, Wales Journal of Law and Policy, 4 (1), p54-65.

Waters, L.(2006) A parliament by stealth? Planet, 175, p68-72.

Wilkins, Sian, (2008) Devolution in Wales: a process not an event. The Table: the journal of the Society of Clerks-at-the-table in Commonwealth Parliaments, 76, p44.

Wyn Jones, Richard, Lodge, Guy, (2012) The dog that finally barked: England as an emerging political community, London: IPPR.

 

Monitro'r Cynulliad

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2009) Wales devolution monitoring report. May 2009. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.) (2009) Wales devolution monitoring report. January 2009. London: UCL

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2008) Wales devolution monitoring report: September 2008. London: UCL

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2008) Wales devolution monitoring report: May 2008. London: UCL

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2008) Wales devolution monitoring report: January 2008. London: UCL

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2007) Wales devolution monitoring report: September 2007. London: UCL

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2007) Wales devolution monitoring report: April 2007. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2007) Wales devolution monitoring report: January 2007. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2006) Wales devolution monitoring report: September 2006. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2006) Wales devolution monitoring report: May 2006. London: UCL

Jones, R.W. & Scully, R. (eds.), (2006) Wales devolution monitoring report: January 2006. London: UCL.

David, R. & Morris, N., (2007) Thoughts turn to new powers: monitoring the National Assembly for Wales January-April 2007. Cardiff: IWA.

David, R. & Morris, N., (2006) Parties prepare for battle: monitoring the National Assembly for Wales August-December 2006. Cardiff: IWA.

David, R., (2006) New powers – new beginning?: monitoring the National Assembly for Wales May-July 2006. Cardiff: IWA.

David, R., (2006) Restructuring devolution: monitoring the National Assembly for Wales January-April 2006. Cardiff: IWA.

David, R., (2005) Consensus politics born of convenience: monitoring the National Assembly for Wales September-December 2005. Cardiff: IWA.

David, R., (2005) Minority government by selective co-operation: monitoring the National Assembly for Wales May-July 2005. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2005) Labour’s majority in doubt: monitoring the National Assembly for Wales December 2004-April 2005. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2004) Quango cull falters but continues: monitoring the National Assembly for Wales October-December 2004. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2004) Cull of the quangos: monitoring the National Assembly for Wales June-September 2004. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2004) Richard commission sets agenda: monitoring the National Assembly for Wales March-June 2004. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2004) End of the corporate body: monitoring the National Assembly for Wales December 2003-March 2004. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2003) Wales is waiting: monitoring the National Assembly for Wales September-December 2003. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2003) Wales unplugged: monitoring the National Assembly for Wales June-August 2003. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2003) Welsh labour takes control: monitoring the National Assembly for Wales March-June 2003. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2003) Dragon debates its future: monitoring the National Assembly for Wales December 2002 to March 2003. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2002) Dragon takes a different route: monitoring the National Assembly for Wales September to December 2002. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2002) A bilingual Wales: monitoring the National Assembly for Wales June to August 2002. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2002) Engaging with Europe: monitoring the National Assembly for Wales March to June 2002. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2002) Education policy breaks loose: monitoring the National Assembly for Wales December 2001 to March 2002. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2001) Coalition creaks over health: monitoring the National Assembly for Wales September to December 2001. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2001) A period of destabilisation: monitoring the National Assembly for Wales May to August 2001. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2001) Farming crisis consolidates the Assembly’s role: monitoring the National Assembly for Wales March to May 2001. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2001) The economy takes centre stage: monitoring the National Assembly for Wales December 2000 to March 2001. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2000) Coalition politics come to Wales: monitoring the National Assembly for Wales September to December 2000. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2000) Devolution looks ahead: monitoring the National Assembly for Wales May to August 2000. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2000) Devolution in transition: monitoring the National Assembly February to May 2000. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (2000) Devolution relaunched: monitoring the National Assembly December 1999 to March 2000. Cardiff: IWA.

Osmond, J., (1999) Devolution: a dynamic settled process? monitoring the National Assembly July to December 1999. Cardiff: IWA.

 

Barn y cyhoedd

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bond, Ross, (2010) National identities and attitudes to constitutional change in post-devolution UK: a four territories comparison, Regional and Federal Studies, 20, 1 March 2010, p83-105.

Curtice, John & Seyd, Ben (eds.), (2009) Has devolution worked? The verdict from policy makers and the public. Manchester: Manchester University Press.

Electoral Commission, (2006) Wales - poll position: public attitudes towards Assembly elections. London: Electoral Commission. (pdf)

Electoral Commission, (2002) Wales votes?: public attitudes towards Assembly elections: research report December 2002. London: Electoral Commission.

Gfk NOP (2009), Research to Support the Work of the All Wales Convention: summary of findings from initial stages of quantitative and exploratory qualitative research. Cardiff: Gfk NOP.

GfK NOP Social Research (2009), Research to Support the Work of the All Wales Convention: research report. Cardiff: Gfk NOP.

Jowell, R. et al., (1998) Scottish and Welsh Referendum Studies, 1997 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor].

Jones, R. Wyn et al., (2000) Welsh Assembly Election Study, 1999 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor].

Jones, R. Wyn, Heath, A., and National Centre for Social Research, (2004) Wales Life and Times Study (Welsh Assembly Election Study). Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor].

Jones, R. Wyn and Phillips, M., (2007) Welsh Life and Times Study (Welsh Assembly Election Study), Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor].

National Assembly for Wales, (2008) Public attitudes 2008. Cardiff: National Assembly for Wales.

Scully, Roger (2010) Double coalition land. Agenda, 41, p17-18.

 

Trefniadaeth y Cynulliad

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2011) Addas i'r diben: adroddiad Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mawrth 2011. Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau. (pdf)

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2008) Rheolau sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru. (pdf, 305kb)

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2007) Penderfyniad y Llywydd o ran ffurf briodol Gorchmynion Arfaethedig. (pdf, 18kb)

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2007) Penderfyniad y Llywydd ynglyn â'r ffurf briodol Mesurau Arfaethedig. (pdf, 18kb)

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2008) Gwelliannau i Fesur Arfaethedig: penderfyniad y Llywydd ar eu ffurff briodol. (pdf, 18kb)

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2012) Penodi ysgrifennydd parhaol i Lywodraeth Cymru. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.

National Assembly for Wales, (2011) Standing orders of the National Assembly for Wales (effective from 5 May 2011) (pdf)

National Assembly for Wales Commission (2011) Legacy Report 2007 - 2011. Cardiff: National Assembly for Wales Commission. (pdf)

Pwyllgor Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2011) Adolygu'r rheolau sefydlog ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad: Mawrth 2011. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru (pdf)

 

Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Chaney, Paul (2009) Equal opportunities and human rights: the first decade of devolution in Wales. Cardiff: EHRC. (pdf)

Chaney, P. (2004) The post-devolution equality agenda: the case of the Welsh Assembly's statutory duty to promote equality of opportunity, Policy and Politics, 32 (1), p63-78.

Chaney, P. (2004) Women and constitutional change in Wales, Regional and Federal Studies, 14 (2), p281-303.

Chaney, P. (2008) Devolved governance and the substantive representation of women: the second term of the National Assembly for Wales, Parliamentary Affairs, 2008, p272-290.

Chaney, P. and Drakeford, M. (2004) The primacy of ideology: social policy and the first term of the National Assembly for Wales. Social Policy Review, (16), p121-142.

Chaney, P. and Fevre, R. (2004) 'An absolute duty' : an evaluation of the first five years of the Welsh Assembly's statutory equality duty. Wales Journal of Law and Policy, 3 (2), p135-156.

Dionne, Anna Manasco, (2010) Wales. In A. Dionne (ed.), Women men and the representation of women in the British parliaments: magic numbers?, Chapter 5. Manchester: Manchester University Press.

Economic and Social Research Council, Swansea University & Warwick University, (2009) Gender and political processes in the context of devolution: research findings. Swansea: Swansea University.

Edwards, J. (2004) Mainstreaming equality in Wales : the case of the National Assembly building, Policy and Politics, 32 (1), p33-48.

Edwards, J. and Chapman, C. (2000) Women’s Political Representation in Wales: Waving or Drowning?, Contemporary Politics, 6 (4).

Fevre, R. and Chaney, P., (2003) Devolution and participation in Wales : Ron Davies and the cultivation of inclusiveness. (Working Paper series ; 8). Cardiff: Cardiff University School of Social Sciences.

Fox, Ruth (2011) Boom and bust in women's representation: Lessons to be learnt from a decade of devolution. Parliamentary Affairs 64 (1), 2011 p.193.

Fox, Ruth (2011) Women at the top 2011: politics and public life in the UK. [London: Hansard Society].

MacKay, F. (2004) Women's representation in Wales and Scotland, Contemporary Wales, 2004, p140-161.

McAllister, L. (2001) Gender nation and party: an uneasy alliance for Welsh nationalism?, Women's History Review, 10 (1), p51-69.

McAllister, L. and Edwards, J. (2002) One step forward, two step back: women in the two main political parties in Wales, Parliamentary Affairs, 55 (1), p.154-166.

Osmond, John, (2009) Critical mass: the impact and future of female representation in the National Assembly for Wales, Cardiff: IWA.

Russell, M., McAllister, L. and MacKay, F. (2002) Women's representation in the Scottish Parliament and National Assembly for Wales : party dynamics for achieving critical mass, Journal of Legislative Studies, 8, p849-76.

 

Craffu a Pwyllgorau

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bochel, Catherine (2012), Petitions: different dimensions of voice and influence in the Scottish Parliament and the National Assembly for Wales, Social Policy and Administration, 46 (2), April 2012, p142.

Hollingsworth, K. (2000) The regional committees of the National Assembly for Wales : searching for a role?, Wales Law Journal, 1, p372-386.

Jones, J. Barry & Osmond, John, (eds.), (2001) Inclusive government and party management: the National Assembly for Wales and the work of its Committees. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

McAllister, L. and Stirbu, D. (2007) Developing devolution's scrutiny potential : a comparative evaluation for the National Assembly for Wales's Subject Committees, Policy and Politics, 35 (2), p289-310.

Sandford, M. and Maer, L., (2004) Effective scrutiny in the devolved institutions. (Briefing ; no.6). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Thomas, Alys, (2009) Parliamentary officers in Wales: evolving roles. In Oonagh Gay & Barry K. Winetrobe (ed.), Parliament's watchdogs: at the crossroads, Chapter 4. London: UCL.

 

Y Senedd

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Auditor General for Wales, (2002), The National Assembly’s new building: update report. Cardiff: National Audit Office Wales.

Clancy, Claire, (2009) Wales' paperless parliament, The Parliamentarian, (2) 2009, p156.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2008) Y Senedd: adroddiad y Pwyllgor Archwilio AC (3) 11-08. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru (pdf)

Swyddfa Archwilio Cymru, (2008) Y Senedd. Caerdydd: Swyddfa Archwilio Cymru (pdf)

Brig

Y Gyfraith a Deddfwriaeth

Hyd yn oed cyn 2007, roedd y gyfraith yng Nghymru yn dod yn fwyfwy nodedig mewn nifer o feysydd. Ers Mai 2007, mae'r Cynulliad yn medru pasio Mesurau, sydd yn gyffelyb i ddeddfwriaeth sylfaenol. Mae'r cyhoeddiadau isod yn olrhain datblygiad cyfraith Cymreig ers 1999.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Beasley, S. (2003) The National Assembly - "a voice for Wales"? Statute Law Review, 24, p211-236.

Lord Carlile of Berriew (2002) The evolution of devolution, Wales Law Journal, 2, p86-93.

Bush, K. (2006) Wales measures up : reforms to the structure and powers of the Welsh Assembly will have a beneficial effect on the law in Wales, New Law Journal, 156 (7229), p978-979.

Bush, K. (2004) New approaches to UK legislative drafting: the Welsh perspective, Statute Law Review, 25 (2), p144-150.

Bush, K. (2004) The Planning and Compulsory Purchases Act 2004 - a case study in post devolution primary legislation in Wales, Wales Journal of Law and Policy, 3 (2), p238-250.

Bush, K. (2003) Legal Wales, Agenda, Winter 2003, p35-36.

Bush, Keith (2012) A tale of two cities: legislating for Member remuneration at Cardiff Bay and Westminster. Statute Law Review, 33 (2), p141.

Cabinet Office, (2012) Devolution guidance note 17: modifying the legislative competence of the National Assembly for Wales. London: HMSO.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, (2012) Ymchwiliad i awdurdodaeth ar wahan i Gymru: adroddiad, Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Davies, Iwan (2010) Legislating between equals. Agenda, 41, p22-25.

Ellis, T. (2007) The law: wise or otherwise, Planet, 181, p34-39.

Griffiths, Sue & Evans, Paul, (2012) Constitution by committee? Legislative Competence Orders under the Government of Wales Act (2007-2011), Parliamentary Affairs (2011), p1-31.

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2012) Hysbysiad hwylus: ailystyried Biliau'r Cynulliad a basiwyd. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.

Hill, Daran, Edwards, Huw and Jeffes, Leigh (2008) The evolution of devolution: reflections on the operation of our legislative system. Tredegar: Bevan Foundation. (pdf, 1MB)

Holtham, Gerald (2010) Five fallacies of devolution. Agenda, 42, p24-26.

House of Lords Select Committee on the Constitution, Second report of session 2007-08: scrutiny of Welsh legislative competence orders, 4 December 2007, HLP 17 07-08. London: TSO. (pdf)

Hughes, Dylan & Davies, Huw G. (2012) Deddfwriaeth hygyrch a dwyieithog i Gymru. Statute Law Review, 33 (2), p103.

Hunt, J., (2010) Devolution and differentiation: regional variation in EU Law, Legal Studies ,30, 421-441

Institute of Welsh Affairs, (2009) Putting Wales in the driving seat: legislative opportunities for the National Assembly as a result of implementing part 4 of the 2006 Wales act. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Jones, T. H. and Williams, J. M. (2004) Cymru fel awdurdodaeth, Wales Journal of Law and Policy, 4 (1), p33-53. Public Law, p78-101.

Jones, T. H. and Williams, J. M. (2005) The legislative future of Wales, Modern Law Review, 68 (4), p642-653.

Jones, T. H. and Williams, J. M. (2004) Wales as a jurisdiction, Public Law, 2004, p78-101.

Jones, T. H., Turnbull, J. H. and Williams, J. M. (2004) The law of Wales or the law of England and Wales?, Statute Law Review, 26 (3), p135-145.

Jones, T. H. (2003) The new Supreme Court : a Welsh perspective, Wales Law Journal, 2, p369-373.

Jones, Timothy H. (2012) Wales, Devolution and Sovereignty. Statute Law Review, 33 (2), p151.

Jones, R.W. (2006) Dadansoddi’r ddeddf, Barn, 526, p9-12.

Lambert, D. (2002) Law making in Wales: legislation on-line, Public Law, p663-669.

Lambert, D., (2002) Statutory functions : the complications of executive devolution. Paper presented at the seminar 'Constitutional dilemma: decentralisation, devolution and federalism', 29th April 2002. Cardiff: Welsh Governance Centre.

Lewis, Emyr (2011) The power of law. Bevan Foundation Review, 17, p8-9.

Lewis, G. (2007) The Government of Wales Act 2006, Judicial Review, 12 (3), p139-144.

Lloyd, Dai (2011) On its own two feet. Bevan Foundation Review, 16, p4-5.

Memorandum to Welsh Affairs Committee post-legislative assessment of the Government of Wales Act 2006, 2012 Cm 8256.

Ministry of Justice, (2007) Devolution guidance note 9: Post-devolution primary legislation affecting Wales. London: Ministry of Justice.

Navarro, Marie (2012) A substantial body of different Welsh law: a consideration of Welsh subordinate legislation. Statute Law Review, 33 (2), p163.

Percival, Richard (2010) Reforming Welsh law. Agenda, 42, p41-42.

Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fesur Llywodraeth Cymru, (2006) Adroddiad y Pwyllgor ar Fesur Llywodraeth Cymru: Mawrth 2006. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2011) Drafftio Mesurau Llywodraeth Cymru: gwersi a ddysgwyd yn ystod y tair blynedd gyntaf. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru. (pdf)

Navarro, Marie and Lambert, David, (2009) Legislative fog. Agenda, winter 2009, p26-28.

Navarro, Marie and Lambert, David, (2009) Bypassing the Assembly, Agenda, spring 2009, p34-36.

Navarro, Marie (2011) Legislating for Wales 2010-11, Contemporary Wales, 24 (1), Gaeaf 2011,p192-211.

Navarro, M. (2005) Devolution in Wales : its effect on subordinate legislation, Wales Journal of Law and Policy,4 (2), p260-283.

Navarro, M. and Lambert, D. (2007) Some effects of the Government of Wales Act 2006, Contemporary Wales, 20 (1), p13-30.

Navarro, M. and Lambert, D. (2005) The nature and scope of the legislative powers of the National Assembly for Wales. (Devolution Briefings ; no.13). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Osmond, J., (2008) Assembly to Senedd: the convention and the move towards legislative powers. Cardiff: IWA

Patchett, K. (2007) Welsh law, Agenda, Winter 2007-08, p22-24.

Patchett, K., (2005) Principle or pragmatism?: legislating for Wales by Westminster and Whitehall. In R. Hazell and R. Rawlings (eds.) Devolution, law making and the constitution, Chapter 4. Exeter: Imprint Academic.

Rawlings, R., (2005) Law making in a virtual parliament: the Welsh experience. In R. Hazell and R. Rawlings (eds.) Devolution, law making and the constitution, Chapter 3. Exeter: Imprint Academic.

Rawlings, R., (2003) Delineating Wales : constitutional, legal and administrative aspects of national devolution. (Politics and Society in Wales). Cardiff: University of Wales Press.

Rawlings, R. (1998) The new model Wales, Journal of Law and Society, 25 (4), p461-509.

Rawlings, R. (2003) Of primary powers, etc. Two schemes of legislative (and executive) devolution, Wales Law Journal, 2, p408-424.

Reyes, Eduardo (2013) West wing. Law Society Gazette, May 2013, p16.

Roddick, W. (2006) The implications of the Government's White Paper 'Better Governance for Wales' on the development of legal Wales. Wales Journal of Law and Policy, 4 (3), p315-320.

Roddick, W. (2003) Law-making and devolution: the Welsh experience, Legal Information Management, 3, p152-157.

Roddick, W. (2002) Creating legal Wales, Agenda, Spring 2002, p37-39.

Roddick, W. (2002) Doing business with the Assembly : defining the parameters and utilising the opportunities, Wales Law Journal, 1, p305-312.

Samuels, Alec (2012) Adressing the statute. Statute Law Review, 33 (2), p163.

Sherlock, Ann (2004) Wales: reviewing the Welsh devolution settlement, European Public Law, 10 (2), p237-244.

Sherlock, Ann (2002) Government in Wales and the development of a new legal system within a system, European Public Law, 8, p16-23.

Sherlock, Ann (2011) Devolution in transition in Wales. European Public Law, 17 (1) 2011, p25-34.

Stevenson, Lillian (2013) An emerging Welsh legal identity: a brief overview of the information landscape, Legal Information Management, 13, p156-161.

The Government of Wales Act 1998 (chapter 38)

The Government of Wales Act 2006 (chapter 32)

Trench, A. (2006) The Government of Wales Act 2006: the next steps on devolution for Wales, Public Law, 2006, p687-696.

Turnbull, J. (2004) Primary legislation for Wales in 2003, Wales Journal of Law and Policy, 3, p105-112.

Watkins, T., (2007) The legal history of Wales, Cardiff: University of Wales Press.

Williams, John (2010) The emerging need for a Welsh jurisdiction. Agenda, 42, p38-40.

Williams, J. (2004) Law making for Wales after the Richard Commission, Wales Journal of Law and Policy, 3 (2), p251-260.

Brig

 

Perthynas Ryng-lywodraethol

Mae trefn lywodraethu sydd yn bodoli ar nifer o lefelau yn golygu bod yna drafodaeth gwleidyddol ar nifer o wahanol lefelau. Mae'r cyhoeddiadau isod yn dangos sut mae'r Cynulliad wedi creu cysylltiadau â San Steffan, Llywodraeth Leol ac Ewrop ers datganoli.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Andrews, R. (2003) Building a civic culture : institutional change, policy development and political dynamics in the National Assembly for Wales, Local Government Studies, 29, p129-130.

Aughey, Arthur; Bort, Eberhard and Osmond, John (2011) Unique paths to devolution: Wales, Scotland and Northern Ireland. Cardiff: IWA.

Belzak, S. & Deacon, R.M., (2002) Welsh devolution and grassroots democracy: a study of the initial effects of political and economic devolution on community and town councils in South Wales. Cardiff: UWIC Business School.

Birrell, Derek, (2012) Comparing devolved governance. London: Palgrave MacMillan.

Bowers, Paul, (2011) The West Lothian question: Commons Library Standard Note, London: House of Commons.

Boyne, G.A., Midwinter, A.F. & Walker, R.M., (2005) Devolution and regulation: political control of public agencies in Scotland and Wales. Swindon: ESRC.

Bradbury, J., (2005) Union and devolution: territorial politics in the United Kingdom under Thatcher and Blair, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bradbury, J. and Russell, M., (2005) Learning to live with pluralism? Constituency and regional members and local representation in Scotland and Wales. (Devolution Briefings ; no.28). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Bradbury, J. and Russell, M., (2005) The local work of Scottish MPs and MSPs : effects of non-coterminous boundaries and AMs. London: The Constitution Unit.

Davies, Iwan (2010) Legislating between equals. Agenda, 41, p22-25.

Devolution: memorandum of understanding and supplementary agreements between the United Kingdom Government, Scottish Ministers, the Welsh Ministers and the Northern Ireland Executive Committee 2010 Cm 7864

Dickson, Francesca (2011) Assembly denies international role. Agenda, Gaeaf 2011, t41.

Elis-Thomas, D.(2004) Cross-border obfuscation, Agenda: the Journal of the Institute of Welsh Affairs, Summer 2004, p37-39.

Gay, Oonagh et al., (2003) An introduction to devolution in the UK. London: House of Commons Library.

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2012) Hysbysiad hwylus: Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.

Hazell, R., (2001) Three into one won't go: the future of the territorial secretaries of state. London: UCL.

Huggins, R., Morgan, K., and Rees, G., (2001) Devolution and development: the Welsh Assembly and the governance of regional economic policy. Cardiff: Welsh Governance Centre.

Jeffery, C. (2006) Devolution and local government, Publius, 36 (1), p57-73.

Jenkins, S., (2004) Datganoli Cymreig trwy lygaid Llundain. Aberystwyth: Institute of Welsh Politics, 2004.

John, Peter et al., (2011) The policy-opinion link and institutional change: the legislative agenda of the UK and Scottish Parliaments. Journal of European Public Policy, 18 (7), October 2011, p1052-1068.

Kenealy, Daniel (2012) Concordats and international relations: binding in honour only?, Regional and Federal Studies, 22 (1), March 2012, p61-86.

Laffin, M., Taylor G. and Thomas. A., (2002) A new partnership? : the National Assembly for Wales and local government. York: Joseph Rowntree Foundation.

Lundberg, T. C. (2006) Competition between Members of the Scottish Parliament and the Welsh Assembly: problem or virtue? Political Quarterly, 77 (1), p107-116.

Memorandum of understanding between the United Kingdom Government Scottish Ministers, the Cabinet of the National Assembly for Wales and the Northern Ireland Executive Committee 2001 Cm 5240

Ministry of Justice, (2006) Devolution guidance note 4: the role of the Secretary of State for Wales. (pdf)

Ministry of Justice, (2007) Devolution guidance note 9: post-devolution primary legislation affecting Wales. (pdf)

MInistry of Justice, (2008) Devolution guidance note 16: Orders in Council under section 95 of the Government of Wales Act 2006. (pdf)

Moore, C. (2006) Conflicts in representing the regions in Brussels: the case of Wales, Regional Studies, 40 (7), p793-799

Parry, Richard (2012) The civil service and intergovernmental relations in the post-devolution UK. British Journal of Politics and International Relations, 14, p285.

Patchett, K., (2002) Developing a partnership approach to primary legislation between Westminster and the National Assembly : IWA submission to the Welsh Affairs Committee Inquiry into the legislative process as it affects Wales. (IWA Discussion Paper No.17). Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Paun, Akash, (2009) Lost souls in the lobbies? Backbenchers from Scotland and Wales in post-devolution Westminster. In A. Trench (ed.) The state of the Nations 2008, Chapter 8. Exeter: Imprint.

Roberts, Owain (2012) Tuag at gonfensiwn cyfansoddiadol i'r Deyrnas Unedig? Caerdydd: Y Gwasanaeth Ymchwil.

Roberts, Owain, (2103) Cymru a refferendwm annibyniaeth yr Alban, Caerdydd: Y Gwasanaeth Ymchwil.

Russell, M. and Bradbury, J. (2007) The constituency work of Scottish and Welsh MPs : adjusting to devolution, Regional and Federal Studies, 17 (1), p97-116.

Smith, Owen (2011) Musings of a modern roundhead. Bevan Foundation Review, 16, p8-9.

Tanburn, Sarah (2013), Wales, the United Kingdom and Europe: a conference report, [Cardiff]: British Academy, Learned Society of Wales.

Thomas, Alys, (2012) Y Cydgyngor gweinidogion: hysbysiad hwylus, Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.

Thomas, Alys, (2012) Y Cyngor-Prydeinig Gwyddelig: hysbysiad hwylus, Caerdydd: Gwasnaeth Ymchwil.

Trench, Alan (2009) Opening doors: devolution in Wales and the Scottish Parliament. In C. Jeffery and J. Mitchell (eds.) The Scottish Parliament 1999-2009: the first decade. Edinburgh: Hansard Society.

Trench, A., (2007) Devolution in practice? Scottish and Welsh Devolution and the Westminster Statute Book. London: Constitution Unit.

Trench, A., (2007) Old wine in new bottles? Wales-Whitehall relations after the Government of Wales Act 2006. London: The Constitution Unit.

Trench, Alan, (2008) Tying the UK together? intergovernmental relations and the financial constitution of the UK. In Robert Hazell (ed.), Constitutional futures revisited: Britain's constitution to 2020, Chapter 3. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Trench, Alan & Greer, Scott (2010) Intergovernmental relations and health in Great Britain after devolution. Policy and Politics, 38 (4), p509.

Whitaker, R. (2006) Ascendant assemblies in Britain? Rebellions, reforms and inter-cameral conflict, Parliamentary Affairs, 59 (1), p173-180.

Wyn Jones, Richard, Lodge, Guy, (2012) The dog that finally barked: England as an emerging political community, London: IPPR.

Wyn Jones, Richard (2012) Wales in the World: intergovernmental relations and sub-state diplomacy. British Journal of Politics and International Relations, 14, p250

Brig

Y Cyd-destun Polisi

Ers 1999 mae nifer o gyhoeddiadau wedi dadansoddi gwahanol agweddau ar ganlyniadau polisi yng Nghymru. Mae'r rhain yn rhy niferus ac amrywiol i'w cynnwys yma. Mae'r cyhoeddiadau isod felly'n delio gyda sylwadau ehangach ar y broses o greu polisi, megis ymrwymiad y Cynulliad gyda cymdeithas sifil a dargyfeiriad polisi dros y DU.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Adams, J. and Schmuecker, K., (2005) Devolution in practice 2006 : public policy differences within the UK. London: Institute for Public Policy Research.

Adams, J. and Robinson, P., (2002) Devolution in practice : public policy differences within the United Kingdom. London: Institute for Public Policy Research.

Batterbury, S., (2006) Evaluating policy initiatives to enhance civil society. In G. Day et al, eds. Civil society in Wales: policy politics and people, Chapter 16. Cardiff: University of Wales Press.

Birrell, Derek, (2009) The impact of develution on social policy. Bristol: Policy Press.

Bowen, Rachel (2011) The Welsh way for mental health. Bevan Foundation Review, 16, p19.

Bradbury, J. (2005) Devolution : between governance and territorial politics, Parliamentary Affairs, 58 (2), p287-302.

Carter, Joseph (2010) Back to the drawing board on social care. Agenda, 41, p.19-21.

Cole, M. (2006) Asymmetrical public accountability: the National Assembly for Wales, questions and quangos, Political Quarterly, 77 (1), p98-106.

Connolly, M., Prosser, S., Hough, R. and Potter, K., (2006) Making it happen in public service: devolution in Wales as a case study. Exeter: Imprint Academic.

Curtice, John & Seyd, Ben (eds.), (2009) Has devolution worked? The verdict from policy makers and the public. Manchester: Manchester University Press.

Day, G. (2006) Chasing the dragon? Devolution and the ambiguities of civil society in Wales, Critical Social Policy, 26 (3), p642-655.

Egan, David (2011) Schools, education and devolution in Wales. Bevan Foundation Review, 16, p20-22.

Greenberg, Daniel (2013) Welsh devolution, Legal Information Management, 13, p134-138.

Holden, Russell, (2011) Never forget you're Welsh: the role of sport as a political device in post-devolution Wales. Sport and Society, 14 (2), p272-288.

Institute of Welsh Affairs, (2006) Time to deliver: the third term and beyond: policy options for Wales. Cardiff: Institute for Welsh Affairs.

Jones, M. and Godwin, M., (2005) Devolution and economic governance. Basingstoke: Taylor & Francis Group.

Jones, M., Goodwin, M. and Jones, R. (2005) State modernization, devolution and economic governance : an introduction and guide to debate, Regional Studies, 39 (4), p397-404.

Jones, R... [et al.] (2005) 'Filling in the state' : economic governance and the evolution of devolution in Wales, Environment and Planning, 23 (3), p337-360.

Kay, A. (2005) Territorial justice and devolution, The British Journal of Politics & International Relations, 7 (4), p544-560.

Laffin, M. (2004) Is regional centralism inevitable? The case of the Welsh Assembly, Regional Studies, 38 (2), p213-223.

Lloyd, G. and Peel, D., (2008) Reconstructing regional development and planning in Scotland and Wales. In J. Bradbury, ed. Devolution, regionalism and regional development: the UK experience, Chapter 9. London: Routledge.

Llywodraeth Cynulliad Cymru, (2007) Cymru'n Un: rhaglen flaengar ar gyfer llywodraethu Cymru. Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Llywodraeth Cymru, (2011) Rhaglen Lywodraethu 2011-2016. Caerdydd: Llywodraeth Cymru. (pdf)

Loughlin, J. and Sykes, S., (2004) Devolution and policy-making in Wales : restructuring the system and reinforcing identity. (Policy Paper ; no.11). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

McAllister, L. (2000) The new context for public policy making: some lessons from the EU structural funds in Wales, Public Policy and Administration, 15 (2), p.38-52.

Mitchell, J. (2006) Evolution and devolution: citizenship, institutions and public policy, Publius, 36 (1), p153-168.

Mitchell, J. and Bradbury, J. (2004) Devolution : comparative development and policy roles, Parliamentary Affairs, 57 (2),  p329-346.

Morgan, R. and Hain, P., (2007) Wales united: partnership for progress. Cardiff: Bevan Foundation. (pdf)

National Assembly for Wales, (2000) Putting Wales first: a partnership for the people of Wales: the first partnership agreement of the National Assembly for Wales. Cardiff: National Assembly for Wales.

Rees, Gareth (2007), The impacts of parliamentary devolution on education policy in Wales, The Welsh Journal of Education, 14, p8-20.

Royles, E. (2006) Civil society and the new democracy in post-devolution Wales - a case study of the EU structural funds, Regional and Federal Studies, 16 (2), p137-156.

Royles, E., (2007) Revitalising democracy?: Devolution and civil society in Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Seyd, B., (2004) Coalition Government in Scotland and Wales. London: Constitution Unit.

Storer, A., and Cole, A., (2002) An emerging policy community?: in and around the National Assembly for Wales. Cardiff: Cardiff University.

Tewdwr-Jones, M. and Allmendinger, P., (eds.) (2006) Territory, identity and spatial planning: spatial governance in a fragmented nation. London: Routledge.

Thomas, A., Taylor, G., (2006) Political culture and civil society Wales. In G. Day et al, eds. Civil society in Wales: policy politics and people, Chapter 5. Cardiff: University of Wales Press.

Trench, Alan & Greer, Scott (2010) Intergovernmental relations and health in Great Britain after devolution. Policy and Politics, 38 (4), p509.

While, A. (2003) Devolution in practice: public policy differences within the UK, Regional Studies, 37, p872-873.

Winckler, Victoria (2011) Wales on the move: priorities for the next Assembly term. Bevan Foundation Review, 17, p2-3.

Brig

Ariannu Datganoli

Mae'r cyhoeddiadau isod yn delio â gwahanol agweddau ar sut y mae'r Cynulliad a sefydliadau datganoledig eraill y DU wedi cael ei ariannu ers datganoli.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bell, David (2010) Devolution in a downturn. [Newcastle]: Institute of Public Policy Research.

Bush, Keith (2012) A tale of two cities: legislating for Member remuneration at Cardiff Bay and Westminster. Statute Law Review, 33 (2), p141.

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2011) Adroddiad blynyddol 2010-11. Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau.

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru ('Comisiwn Silk') (2012) Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau ariannol i gryfhau Cymru: adroddiad llawn (pdf) | crynodeb gweithredol (pdf), Caerdydd: Y Comisiwn.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Panel Adolygu Annibynnol, (2009) Yn gywir i Gymru: adolygiad annibynnol o'r trefniadau presennol ar gyfer rhoi cymorth ariannol i Aelodau'r Cynulliad. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru. (pdf)

Economic and Social Research Council, (2004), The Richard Commission and the financing of devolved government: the economics of devolution in Wales. London: ESRC.

Gallagher, J. and Hinze, D., (2006) Financing the options for devolved government in the UK. Glasgow: University of Glasgow.

House of Lords Select Committee on the Barnett Formula: the Government's response 2009 Cm 7772 (pdf)

Independent Commission on Funding & Finance for Wales, (2009) Funding devolved government in Wales: Barnett & beyond: first report. Cardiff: ICFFW. (pdf)

Independent Commission on Funding and Finance for Wales, (2009) Replacing Barnett with a needs-based formula: working paper. Cardiff: ICFFW.

MacKay, R. R. (2006) Identifying need : devolved spending in Wales, Scotland and Northern Ireland, Contemporary Wales, 18, p236-255.

McLean, Iain, Lodge, Guy and Schmuecker, Katie, (2008) Fair shares? Barnett and the politics of public expenditure. Newcastle: Institue of Public Policy Research.

Midwinter, A. (2006) The Barnett Formula and its critics revisited: evidence from the post-devolution period, Scottish Affairs, 55, p64-86.

H.M. Treasury (2010) Funding the Scottish Parliament, Welsh Assembly Government and Northern Ireland Assembly: statement of funding policy. London: HM Treasury.

H.M. Treasury, (2007) Funding the Scottish Parliament, National Assembly for Wales and Northern Ireland Assembly: a statement of funding policy. London: TSO.

Holtham, Gerald (2010) Five fallacies of devolution. Agenda, 42, p24-26.

Roy, Dr. Eleanor (2011), The Barnett Formula and the changing face of devolution funding. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Select Committee on the Barnett Formula, The Barnett Formula, 17 July 2009, HL 139

Shortridge, Sir John (2010) New development: the evolution of Welsh devolution, Public money and management, 30, 2, p87-90.

Swyddfa Cymru a Thrysorlys EM, (2013) Grymuso a chyfrifoldeb: datganoli pwer ariannol i Gymru. Llundain: TSO.

Thomas, Dr Alys (2011) Comisiwn Silk. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.

Trench, Alan, (2010) The options for devolution finance: the choices for the new government. Political Quarterly, 81 (4), p571-582.

Trench, Alan (2010) Wales and the Westminster model, Parliamentary Affairs, 63, 1, p117-133.

Trench, Alan, (2008) Tying the UK together? intergovernmental relations and the financial constitution of the UK. In Robert Hazell (ed.), Constitutional futures revisited: Britain's constitution to 2020, Chapter 3. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Trench, Alan, (2013) Funding devo more: fiscal options for strengthening the union (pdf) London: IPPR

Y Comisiwn Annibynnol ar Ariannu a Chyllid i Gymru (2010) Tegwch ac atebolrwydd: setliad ariannu newydd i Gymru: adroddiad terfynol: Gorffennaf 2010. Caerdydd: CAACG.

Brig

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Gwnawn ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau gan y Gwasanaeth Ymchwil yn cael eu ysgrifennu ar gyfer Aelodau'r Cynulliad a'u staff. Mae’r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib i roi cyngor i'r cyhoedd.

Dylai unrhyw sylwadau'n cael eu anfon at

Y Gwasanaeth Ymchwil
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

neu drwy ebost i Research.Service@wales.gov.uk

Gweler hefyd 'Ynglyn â’r Gwasanaeth' am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

Brig

 

Partners & Help