Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Busnes dyddiol

Mae Aelodau o'r Senedd yn ymgymryd â’u tasgau o gynrychioli Cymru a’i phobl, o ddeddfu ar gyfer Cymru ac o ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn nifer o ffyrdd. Mae eu tasgau’n cynnwys mynd i drafodaethau’r Cyfarfod Llawn a bod yn aelodau o Bwyllgorau’r Senedd er mwyn trafod materion penodol.

Beth yw Cyfarfod Llawn?

Bydd Aelodau o'r Senedd i gyd yn mynd i’r Cyfarfod Llawn ac mae’n un o’r prif ffyrdd y gall Aelodau ddwyn Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Senedd i gyfrif. Beth am ganfod rhagor am y Cyfarfod Llawn, y Siambr a'r mathau o fusnes a gynhelir yn y Cyfarfod Llawn.

Beth yw Pwyllgor?

Mae Pwyllgorau yn y Senedd yn cyflawni llawer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar bolisïau Llywodraeth Cymru, dwyn Gweinidogion i gyfrif, ac archwilio deddfwriaeth arfaethedig.

Sut y gallaf fi gymryd rhan?

Partners & Help