Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif

Mae craffu effeithiol ar waith Llywodraeth Cymru yn ganolog i unrhyw broses ddemocrataidd a chynhelir y gwaith hwn gan y Senedd drwy nifer o Bwyllgorau sy’n cynnwys Aelodau o'r Senedd o bob un o’r pleidiau.

Fel rhan o’u rol yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, bydd Pwyllgorau’r Senedd yn edrych yn feirniadol ar faterion fel sut y mae Llywodraeth Cymru’n gwario arian cyhoeddus a sut y mae’n gweithredu polisiau. Yn gryno, bydd Senedd Cymru, drwy’r Pwyllgorau craffu hyn, yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru, ar ran pobl Cymru, yn atebol am ei gweithredoedd.

Bydd Pwyllgorau’n argymell sut (er enghraifft) y gall polisiau Llywodraeth Cymru fod yn fwy cadarn a sut y gall ei gwariant fod yn fwy effeithiol, effeithlon a darbodus. Bydd Pwyllgorau hefyd yn gweithio gydag unigolion a sefydliadau mewn ffordd ragweithiol ac arloesol, a rheini’n unigolion a sefydliadau sy’n gallu mynegi safbwyntiau a phrofiadau pobl Cymru.

 

Partners & Help