Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Beth yw rôl y Senedd?

Publications 

Mae gan y Senedd bedair swyddogaeth allweddol: cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar drethi yng Nghymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Cynrychioli Cymru a’i phobl

Mae’r Senedd yn cynnwys 60 o Aelodau o'r Senedd - dewisir 40 i gynrychioli etholaethau unigol, a dewisir 20 i gynrychioli pum rhanbarth Cymru (Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru a Dwyrain De Cymru). Cynrychiola pob Aelod o'r Senedd ei ranbarth fel aelod o blaid wleidyddol neu fel aelod annibynnol.

Deddfu ar gyfer Cymru

Pleidleisio o blaid mwy o bwerau: yn dilyn refferendwm ar bwerau deddfu Senedd Cymru ar 3 Mawrth 2011, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid caniatáu mwy o bwerau i Senedd Cymru ddeddfu ar gyfer Cymru.

Dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif

Mae craffu’n effeithiol ar waith y llywodraeth yn ganolog i waith unrhyw gorff democrataidd. Mae Senedd Cymru yn ymgymryd â’r gwaith hwn drwy nifer o bwyllgorau, sy’n cynnwys Aelodau o’r holl bleidiau gwleidyddol.

 

Partners & Help