Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
AC2011(2) Agenda Comisiwn y Cynulliad7680075KB14/03/2011
AC2011(2) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod 27 Ionawr 2011 Comisiwn y Cynulliad9113689KB14/03/2011
AC2011(2) Papur 3 - Adolygiad o gyflaniadau yn y Trydydd Cynulliad: adroddiad etifeddiaeth Comisiwn y Cynulliad Comisiwn y Cynulliad8089679KB14/03/2011
AC2011(2) Papur 4 - Framwaith Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Cynulliad 2010-11 Comisiwn y Cynulliad8192080KB14/03/2011
AC2011(2) Papur 5 - Adroddiad a Phenderfyniad y Bwrdd Taliadau Comisiwn y Cynulliad8089679KB14/03/2011
AC2011(2) Papur 6 - Adroddiad y Bwrdd Rheoli i'r Comisiwn Comisiwn y Cynulliad107520105KB14/03/2011
AC2011(2) Cofnodion Comisiwn y Cynulliad8806486KB14/03/2011
AC2011(1) Papur 2 - Paratoadau ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 149KB)Comisiwn y Cynulliad151552148KB27/01/2011
AC2011(1) Papur 6 - Materion i'w nodi - llythyr oddi wrth Lorraine Barrett at Bethan Jenkins (Saesneg yn Unig) (PDF, 78KB)Comisiwn y Cynulliad7884877KB27/01/2011
AC2011(1) Papur 4 - Uno Rhwydwaith TGCh y Cynulliad (PDF, 152KB)Comisiwn y Cynulliad154624151KB27/01/2011
AC2011(1) Agenda Comisiwn y Cynulliad7680075KB27/01/2011
AC2011(1) Papur 1 - Cofnod y cyfarfod - 30 Tachwedd 2010 Comisiwn y Cynulliad105472103KB27/01/2011
AC2011(1) Cofnodion Comisiwn y Cynulliad9113689KB27/01/2011
AC2010(7) Papur 10 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Gyllideb Ddrafft 2011-12 (PDF, 321KB)Comisiwn y Cynulliad634880620KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 08 Atodiad B - Ein humrwymiad i gynaliadwyedd (PDF, 231KB)Comisiwn y Cynulliad235520230KB30/11/2010
AC2010(7) Agenda Comisiwn y Cynulliad7782476KB30/11/2010
AC2010(7) Cofnodion Comisiwn y Cynulliad105472103KB30/11/2010
AC2010(7) Paper 01 - Cofnodion y cyfarfod ar 30 Medi 2010 Comisiwn y Cynulliad8908887KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 02 - Cynlluniau trefniadol yn y dyfodol Comisiwn y Cynulliad9830496KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 03 - Uno rhwydwaith TGCh y Cynulliad (UNO) Comisiwn y Cynulliad9932897KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 04 - Gwasanaethau dwyieithog ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad Comisiwn y Cynulliad146432143KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 05 - Gweithgareddau cyfrathebu i gefnogi Pleidleisiwch 2011 Comisiwn y Cynulliad9420892KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 06 - Canolfan Llywodraethiant Cymru Comisiwn y Cynulliad10137699KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 07 - Strategaith ryngwladol Comisiwn y Cynulliad9625694KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 08 - Ein hymrwymiad i gynaliadwyedd Comisiwn y Cynulliad110592108KB30/11/2010
AC2010(7) Papur 09 - Adroddiad y Bwrdd Rheoli i'r Comisiwn Comisiwn y Cynulliad136192133KB30/11/2010
AC 2010(6) Papur 4 Atodiad A - Cyflwyniad i Gomisiwn y CynulliadComisiwn y Cynulliad656384641KB30/09/2010
AC 2010(6) Papur 3 - Gweithredu Taliadau Parcio Ceir (PDF, 483KB)Comisiwn y Cynulliad493568482KB30/09/2010
AC 2010(6) Papur 7 - Rheolau Defnydd Diogel o TGCh (PDF, 145KB)Comisiwn y Cynulliad147456144KB30/09/2010
AC 2010(6) Papur 5 Atodiad A - Strategaith e-ddemocratiaethComisiwn y Cynulliad329728322KB30/09/2010
AC 2010(6) Agenda Comisiwn y Cynulliad7680075KB30/09/2010
AC 2010(6) Cofnodion Comisiwn y Cynulliad8908887KB30/09/2010
AC 2010(6) Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 21 Medi 2010 Comisiwn y Cynulliad8704085KB30/09/2010
AC 2010(6) Papur 2 - Diddymu'r Cynulliad cyn etholiadau 2011 Comisiwn y Cynulliad137216134KB30/09/2010
AC 2010(6) Papur 4 - Cyflwyniad i Gomisiwn y Cynulliad Comisiwn y Cynulliad7884877KB30/09/2010
AC 2010(6) Papur 5 - Strategaeth e-ddemocratiaeth Comisiwn y Cynulliad8192080KB30/09/2010
AC 2010(6) Papur 6 - Adroddiad y Bwrdd Rheoli i'r Comisiwn Comisiwn y Cynulliad119808117KB30/09/2010
AC 2010(5) Papur 2 Atodiad A - Cyllideb Ddrafft 2011-12 (PDF, 373KB)Comisiwn y Cynulliad381952373KB21/09/2010
AC 2010(5) Papur 4 Atodiad A - Penderfyniad Diwygiedig (PDF, 299KB)Comisiwn y Cynulliad306176299KB21/09/2010
AC 2010(5) Agenda Comisiwn y Cynulliad7680075KB21/09/2010
AC 2010(5) Cofnodion Comisiwn y Cynulliad8704085KB21/09/2010
AC 2010(5) Papur 1 - Cofnodion y cyfarfod 8 Gorfennaf 2010 Comisiwn y Cynulliad9523293KB21/09/2010
AC 2010(5) Papur 2 - Cyllideb Ddrafft 2011-12 Comisiwn y Cynulliad8601684KB21/09/2010
AC 2010(5) Papur 3 - Penodi Aelodau o Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru Comisiwn y Cynulliad9625694KB21/09/2010
AC 2010(5) Papur 4 - Penderfyniad Diwygiedig Comisiwn y Cynulliad8396882KB21/09/2010
AC 2010(5) Papur 5 - Cynllun Ymddeol/Diswyddo Gwirfoddol Cynnar Comisiwn y Cynulliad8806486KB21/09/2010
AC2010(4) Papur 6 Atodiad A - Adroddiad Blynyddol 2009-10Comisiwn y Cynulliad20971522MB08/07/2010
AC2010(4) Papur 8 - Annex A Cynllun Iaith Gymraeg Adroddiad a Datganiad Cydymffurfio 2009-10 (PDF, 154KB)Comisiwn y Cynulliad157696154KB08/07/2010
AC2010(4) Agenda Comisiwn y Cynulliad7884877KB08/07/2010
AC2010(4) Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 19 Mai Comisiwn y Cynulliad9011288KB08/07/2010

Partners & Help