Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SUB-LD13201 - Rheoliadau Taliadau i Ffermwyr (Rheolaethau a Gwiriadau) (Cymru) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd5836857KB22/05/2020
SUB-LD13201-EM - Rheoliadau Taliadau i Ffermwyr (Rheolaethau a Gwiriadau) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd141312138KB22/05/2020
SUB-LD13200 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020Dogfennau a osodwyd5324852KB21/05/2020
SUB-LD13200-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd122880120KB21/05/2020
CR-LD13198 - Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Pysgodfeydd y DU 2019-21Dogfennau a osodwyd373760365KB21/05/2020
CR-LD13199 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil PysgodfeyddDogfennau a osodwyd20971522MB21/05/2020
​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7782476KB20/05/2020
CR-LD13194 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen Ddiwygiedig ar gyfer trafod y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)Dogfennau a osodwyd6246461KB20/05/2020
CR-LD13195 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Fil y MasnachDogfennau a osodwyd6144060KB20/05/2020
CR-LD13197 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil CyllidDogfennau a osodwyd6041659KB20/05/2020
CR-LD13196 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Fil y AmgylcheddDogfennau a osodwyd6246461KB20/05/2020
Y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE)Datganiadau ysgrifenedig171008167KB20/05/2020
SUB-LD13193-EM - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd103424101KB19/05/2020
SUB-LD13193 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Cymeradwyo a Mabwysiadu) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd6656065KB19/05/2020
CR-LD13187 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)543 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau i Ffermwyr) (Coronafeirws) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd172032168KB18/05/2020
CR-LD13188 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)548 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020 Dogfennau a osodwyd172032168KB18/05/2020
CR-LD13186 - Legislation, Justice and Constitution Committee: SL(5)541 – The Local Government (Coronavirus) (Postponement of Elections) (Wales) Regulations 2020Dogfennau a osodwyd179200175KB18/05/2020
CR-LD13190 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)545 – Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd150528147KB18/05/2020
CR-LD13189 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)544 – Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd165888162KB18/05/2020
SUB-LD13192 - Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd7680075KB18/05/2020
CR-LD13191 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)548 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020 Dogfennau a osodwyd155648152KB18/05/2020
SUB-LD13192-EM - Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd288768282KB18/05/2020
SUB-LD13160-EM-R - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Coronafeirws) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd9318491KB18/05/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 80051Cwestiynau ysgrifenedig102400100KB18/05/2020
Y Diweddaraf ar Brofion COVID-19 mewn Cartrefi GofalDatganiadau ysgrifenedig168960165KB16/05/2020
CR-LD13185 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)Dogfennau a osodwyd6348862KB15/05/2020
SUB-LD13156-EM-R - Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol Dogfennau a osodwyd130048127KB15/05/2020
Llacio’r cyfyngiadau ar ein Cymdeithas a'n Heconomi: Dal i Drafod Datganiadau ysgrifenedig167936164KB15/05/2020
Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant: ystyriaethau, cynlluniau a heriau.Datganiadau ysgrifenedig167936164KB15/05/2020
Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesag i addysg a gofal plant ystyriaethau cynlluniau a heriauDatganiadau ysgrifenedig965632943KB15/05/2020
SUB-LD13182 - Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd6451263KB14/05/2020
CR-LD13183 - Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU 2019-2021Dogfennau a osodwyd312320305KB14/05/2020
SUB-LD13182-EM - Rheoliadau Dyfroedd Ymdrochi (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd116736114KB14/05/2020
CR-LD13184 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd20971522MB14/05/2020
Cyhoeddi Crynodebau o Bapurau’r Grŵp Cyngor TechnegolDatganiadau ysgrifenedig169984166KB14/05/2020
​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes7884877KB13/05/2020
DP-1918-16-21 Letter to Russell George AM from Lee Waters AM in response to an issue raised in Plenary on 6 May 2020 regarding how the Coronavirus: COVID-19 pandemic has affected the Welsh Government's programme to improve broadband connectivityPapurau wedi’u hadneuo261120255KB13/05/2020
LCM-LD13181 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil CyllidDogfennau a osodwyd114688112KB13/05/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 80054Cwestiynau ysgrifenedig9728095KB13/05/2020
GEN-LD13180 - Datganiad Ysgrifenedig - 12 Mai 2020 - Rheoliadau Rheoliad (EC) Rhif 1370-2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd190464186KB12/05/2020
SUB-LD13148-EM-R - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd124928122KB12/05/2020
Rheoliadau Rheoliad (EC) Rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth mewn Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020Datganiadau ysgrifenedig177152173KB12/05/2020
CR-LD13178 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)542 – Rheoliadau Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Rhanddirymiad Tyfu Amrywiaeth o Gnydau) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd111616109KB11/05/2020
CR-LD13177 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)540 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 Dogfennau a osodwyd148480145KB11/05/2020
SUB-LD13179-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd151552148KB11/05/2020
SUB-LD13179 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2020Dogfennau a osodwyd5836857KB11/05/2020
Adolygu’r Cyfyngiadau Symud a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.Datganiadau ysgrifenedig171008167KB08/05/2020
Y Gell Cyngor Technegol - Y Modelu DiweddarafDatganiadau ysgrifenedig166912163KB08/05/2020
Adolygu’r Cyfyngiadau Symud a Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020Datganiadau ysgrifenedig172032168KB08/05/2020
LCM-LD13175 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)Dogfennau a osodwyd104448102KB07/05/2020

Partners & Help