Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
WS-LD13650 - Datganiad Ysgrifenedig - 30 Hydref 2020 - Rheoliadau Cemegion (Iechyd a Diogelwch) ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd165888162KB30/10/2020
SUB-LD13651 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2020Dogfennau a osodwyd7884877KB30/10/2020
SUB-LD13651-EM- Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd116736114KB30/10/2020
DP-1933-16-21 Llythyr dyddiedig 29 Hydref 2020 at bob Aelodau’r Senedd oddi wrth Ken Skates AS ynglŷn â cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd (CCE)Papurau wedi’u hadneuo277504271KB29/10/2020
CR-LD13649 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad Adroddiad Fframwaith Cyffredin: Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 fel rhan o Gynllun Masnachu Allyriadau’r DUDogfennau a osodwyd195584191KB29/10/2020
Cyngor i lywio’r gweithredu o ran cymwysterau yn 2021Datganiadau ysgrifenedig169984166KB29/10/2020
Diweddariad ar yr amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22Datganiadau ysgrifenedig167936164KB29/10/2020
Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau’r UE)Datganiadau ysgrifenedig169984166KB29/10/2020
Cymorth i deuluoedd a phlant sy’n agored i niwed Datganiadau ysgrifenedig175104171KB29/10/2020
Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru)Datganiadau ysgrifenedig171008167KB29/10/2020
SUB-LD13648 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2020 Dogfennau a osodwyd7065669KB28/10/2020
SUB-LD13648-EM - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd589824576KB28/10/2020
SUB-LD13647 - Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd171008167KB27/10/2020
SUB-LD13647-EM - Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd151552148KB27/10/2020
GEN-LD13644 - Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru Adroddiad Blynyddol 2019-2020Dogfennau a osodwyd193536189KB27/10/2020
SICM-LD13645 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygiadau etc) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2020Dogfennau a osodwyd105472103KB27/10/2020
SICM-LD13645-REG - 2020 No. 0000 Exiting The European Union Sea Fisheries The Common Fisheries Policy (Amendment etc.) (EU Exit) (No. 2) Regulations 2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd105472103KB27/10/2020
SICM-LD13645-EM - Explanatory Memorandum To The Common Fisheries Policy (Amendment Etc.) (EU Exit) (No.2) Regulations 2020 2020 No. [XXXX] (Saesneg yn ung) Dogfennau a osodwyd7782476KB27/10/2020
SICM-LD13646 - Memorandwm Offeryn Cydsyniad Statudol Rheoliadau Gwastraff a Thrwyddedu Amgylcheddol etc. (Swyddogaethau Deddfwriaethol a Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd109568107KB27/10/2020
SICM-LD13646-REG - 2020 No. Exiting The European Union Environmental Protection Waste (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB27/10/2020
SICM-LD13646-EM - Explanatory Memorandum To The Waste And Environmental Permitting Etc. (Legislative Functions And Amendment Etc.) (EU Exit) Regulations 2020 2020 No. [XXXX] (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd7065669KB27/10/2020
WS-LD13643 - Datganiad Ysgrifenedig - 27 Hydref 2020 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Cynhyrchion Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd188416184KB27/10/2020
Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Cynhyrchion Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020Datganiadau ysgrifenedig175104171KB27/10/2020
Cysylltiadau RhynglywodraetholDatganiadau ysgrifenedig175104171KB26/10/2020
Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru Adroddiad Blynyddol 2019-2020Datganiadau ysgrifenedig4505644KB26/10/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 80883Cwestiynau ysgrifenedig273408267KB26/10/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 81194Cwestiynau ysgrifenedig315392308KB26/10/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 81221Cwestiynau ysgrifenedig270336264KB26/10/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 81232Cwestiynau ysgrifenedig275456269KB26/10/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 80986Cwestiynau ysgrifenedig446464436KB26/10/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 81239Cwestiynau ysgrifenedig171008167KB26/10/2020
WS-LD13638 - Datganiad Ysgrifenedig - 23 Hydref 2020 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020 Dogfennau a osodwyd167936164KB23/10/2020
WS-LD13639 - Datganiad Ysgrifenedig - 23 Hydref 2020 - Rheoliadau’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE)(Rhif 2) 2020Dogfennau a osodwyd198656194KB23/10/2020
WS-LD13640 - Datganiad Ysgrifenedig - 23 Hydref 2020 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020 Dogfennau a osodwyd181248177KB23/10/2020
AGR-LD13641 - Adroddiad Interim Asesiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2020-21 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2020Dogfennau a osodwyd592896579KB23/10/2020
SUB-LD13642 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2020 Dogfennau a osodwyd6144060KB23/10/2020
SUB-LD13642-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd108544106KB23/10/2020
‘COVID Hir' – Effeithiau COVID-19 yn y Tymor Hwy Datganiadau ysgrifenedig171008167KB23/10/2020
Rheoliadau Lles Anifeiliaid a Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020Datganiadau ysgrifenedig172032168KB23/10/2020
Rheoliadau’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2020Datganiadau ysgrifenedig173056169KB23/10/2020
Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020Datganiadau ysgrifenedig176128172KB23/10/2020
Cyllid Diogelu Adeiladau yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig177152173KB23/10/2020
Cyllid Diogelu Adeiladau yng Nghymru - LlythyrDatganiadau ysgrifenedig263168257KB23/10/2020
Diweddariad ar Y Gronfa Adferiad Diwylliannol Datganiadau ysgrifenedig167936164KB23/10/2020
Y diweddaraf ar y Sector Niwclear yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig176128172KB23/10/2020
SUB-LD13636-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd129024126KB22/10/2020
WS-LD13632 - Datganiad Ysgrifenedig - 22 Hydref 2020 - Rheoliadau Gwastraff a Thrwyddedu Amgylcheddol etc (Swyddogaethau Deddfwriaethol a Diwygio etc) (Ymadael â’r UE) 2020 (Rheoliadau 2020Dogfennau a osodwyd181248177KB22/10/2020
CR-LD13633 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau MeddygolDogfennau a osodwyd129024126KB22/10/2020
SICM-LD13634 - Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Rheoliadau Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygiadau etc) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd110592108KB22/10/2020
SICM-LD13634-REG - 2020 No. 0000 Exiting The European Union Sea Fisheries The Common Fisheries Policy (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd618496604KB22/10/2020

Partners & Help