Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
OPIN-2011-0103 - Wythnos Ymwybyddiaeth ynghylch clefyd Parkinson Datganiadau barn7782476KB28/03/2011
OPIN-2011-0101 - Masnachu Mewn Pobl Datganiadau barn7782476KB23/03/2011
OPIN-2011-0102 - Daeargryn Japan a Gwersi ar gyfer Pwer Niwclear Datganiadau barn7782476KB23/03/2011
OPIN-2011-0099 - Cydnabod Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd Datganiadau barn7782476KB15/03/2011
OPIN-2011-0100 - Advocacy Counts 3 Datganiadau barn7680075KB15/03/2011
OPIN-2011-0098 - Bwyd o Ansawdd yng Nghymru Datganiadau barn7680075KB08/03/2011
OPIN-2011-0097 - Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn 2011 Datganiadau barn7782476KB04/03/2011
OPIN-2011-0096 - Dyfodol S4C Datganiadau barn7680075KB01/03/2011
OPIN-2011-0095 - Pythefnos Masnach Deg Datganiadau barn7680075KB28/02/2011
OPIN-2011-0094 - Wythnos Ymwybyddiaeth o Anhwylderau Bwyta Datganiadau barn7782476KB15/02/2011
OPIN-2011-0092 – Cefnogi Diwrnod Dim Smygu 2011 Datganiadau barn7782476KB14/02/2011
OPIN-2011-0093 – Cau Asiantaeth Safonau Gyrru Caerdydd Datganiadau barn7782476KB14/02/2011
OPIN-2011-0091 - Ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Ddiwygio’r Lwfans Byw i’r Anabl Datganiadau barn7884877KB11/02/2011
OPIN-2011-0088 - Ein bywyd - ein dewis: llunio gwasanaethau awtistiaeth yng Nghymru Datganiadau barn7782476KB02/02/2011
OPIN-2011-0089 - Cefnogi’r Ymgyrch Cwtogi’r Carbon Datganiadau barn7782476KB01/02/2011
OPIN-2011-0090 – Canllaw ar Arian Cymru Datganiadau barn7680075KB01/02/2011
OPIN-2010-0087 - Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi – Abertawe Datganiadau barn7680075KB31/01/2011
OPIN-2011-0086 - Hawliau Coll Pobl sydd ar Goll Datganiadau barn7782476KB28/01/2011
OPIN-2011-0085 – Lansio Maniffesto'r Lleng Brydeinig Frenhinol ar gyfer Cymru 2011 Datganiadau barn7782476KB19/01/2011
OPIN-2011-0084 - Gwrthwynebiad Cymru i ddiwygio’r Lwfans Byw i'r Anabl Datganiadau barn7782476KB18/01/2011
OPIN-2011-0083 - Dyfodol Theatr mewn Addysg yng Nghymru Datganiadau barn7782476KB13/01/2011
OPIN-2011-0082 - Gwylwyr y Glannau Ei Mawrhydi Datganiadau barn7680075KB10/01/2011
OPIN-2010-0081 – Gwasanaethau niwrogyhyrol yng ngogledd Cymru Datganiadau barn7782476KB01/12/2010
OPIN-2010-0080 - Cefnogi Gwrthdystiadau Heddychlon Myfyrwyr Datganiadau barn7680075KB29/11/2010
OPIN-2010-0079 - Y Drychineb yn y Pwll Glo yn Seland Newydd Datganiadau barn7680075KB24/11/2010
OPIN-2010-0078 – Plant mewn Angen 2010 Datganiadau barn7782476KB22/11/2010
OPIN-2010-0077 - Cydnabod pwysigrwydd y celfyddydau i fywyd yng Nghymru Datganiadau barn7782476KB18/11/2010
OPIN-2010-0075 - Croesawu'r Dyweddïad Brenhinol Datganiadau barn7782476KB17/11/2010
OPIN-2010-0076 - Dyweddïad Tywysog William a Kate Middleton Datganiadau barn7680075KB17/11/2010
OPIN-2010-0074 - Torri TAW Datganiadau barn7782476KB16/11/2010
OPIN-2010-0072 - Diwrnod Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint y Byd - 17.11.2010 Datganiadau barn7884877KB15/11/2010
OPIN-2010-0073 - Rhyddhau Aung San Suu Kyi Datganiadau barn7782476KB15/11/2010
OPIN-2010-0069 - Goblygiadau neilltuo’r gyllideb iechyd Datganiadau barn7680075KB11/11/2010
OPIN-2010-0070 – Adran Ieithoedd Modern Prifysgol Abertawe Datganiadau barn7782476KB11/11/2010
OPIN-2010-0071 - Ailwampio Dosbarth 158 Datganiadau barn7782476KB11/11/2010
OPIN-2010-0068 - Medal Amddiffyn Cenedlaethol Datganiadau barn7782476KB10/11/2010
OPIN-2010-0067 – Ymgyrch 'Mawredd Mam' Sefydliad y Merched ac Oxfam Datganiadau barn7884877KB26/10/2010
OPIN-2010-0065 - Llais Defnyddwyr Cymru Datganiadau barn7782476KB20/10/2010
OPIN-2010-0066 - Diwrnod Undebau Credyd 2010 Datganiadau barn7782476KB20/10/2010
OPIN-2010-0064 - Gwisgo Pinc 2010 Datganiadau barn7782476KB19/10/2010
OPIN-2010-0062 - Y Bathdy Brenhinol Datganiadau barn7680075KB15/10/2010
OPIN-2010-0063 - Llongyfarch Ymdrechion Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2010 Datganiadau barn7782476KB15/10/2010
OPIN-2010-0061 - PneumoAware Cymru Datganiadau barn7680075KB14/10/2010
OPIN-2010-0059 - 500fed Tref Masnach Deg y DU Datganiadau barn7782476KB13/10/2010
OPIN-2010-0060 – Gwariant Teg i Bobl Anabl Datganiadau barn7782476KB13/10/2010
OPIN-2010-0057 - Swyddfa Basbort Casnewydd Datganiadau barn7884877KB11/10/2010
OPIN-2010-0058 - Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn Erbyn Menywod Datganiadau barn7782476KB11/10/2010
OPIN-2010-0055 - Rhoi Diwedd ar Gam-drin Pobl Hŷn Datganiadau barn7782476KB07/10/2010
OPIN-2010-0052 - Diwrnod Gwrth-Gaethwasiaeth Datganiadau barn7680075KB06/10/2010
OPIN-2010-0053 - Yn llongyfarch Celtic Manor, Casnewydd ar gynnal Cwpan Ryder Datganiadau barn7782476KB06/10/2010

Partners & Help