Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SUB-LD13476 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd151552148KB18/09/2020
SUB-LD13476-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd120832118KB18/09/2020
SUB-LD13477 - Title in Welsh: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020Dogfennau a osodwyd6144060KB18/09/2020
SUB-LD13477-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd104448102KB18/09/2020
CR-LD13478 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Cyllideb 2021 - 2022Dogfennau a osodwyd4812847KB18/09/2020
CR-LD13480 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cam-drin DomestigDogfennau a osodwyd6144060KB18/09/2020
CR-LD13479 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cam-drin DomestigDogfennau a osodwyd6144060KB18/09/2020
SUB-LD13481 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020 Dogfennau a osodwyd6144060KB18/09/2020
SUB-LD13481-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd104448102KB18/09/2020
SUB-LD13475-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) (Rhondda Cynon Taf) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd112640110KB17/09/2020
UB-LD13475 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) (Rhondda Cynon Taf) 2020Dogfennau a osodwyd5836857KB17/09/2020
AGR-LD13471 - 10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIGDogfennau a osodwyd427008417KB17/09/2020
GEN-LD13472 - Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau o dan y teitl Adroddiad ar Gaffael yn yr Economi SylfaenolDogfennau a osodwyd493568482KB17/09/2020
SUB-LD13305-EM-R - Rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd125952123KB17/09/2020
SUB-LD13473 - Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd5017649KB17/09/2020
SUB-LD13473-EM - Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd225280220KB17/09/2020
GEN-LD13474 - Ymateb i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru ar Awdurdodau Cynllunio Lleol Dogfennau a osodwyd284672278KB17/09/2020
GEN-LD13468 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol Dogfennau a osodwyd348160340KB16/09/2020
CR-LD13470 - Pwyllgor Busnes: Diwygio Rheolau Sefydlog: Goruchwylio'r Comisiwn EtholiadolDogfennau a osodwyd125952123KB16/09/2020
LCM-LD13467 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) Y Bil Pysgodfeydd Dogfennau a osodwyd154624151KB16/09/2020
GEN-LD13469 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Effaith Pandemig COVID-19 ar Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau Dogfennau a osodwyd233472228KB16/09/2020
AGR-LD13463 - Cracio’r Cod - Rheoli Codio Clinigol ledled CymruDogfennau a osodwyd31457283MB15/09/2020
GEN-LD132465 - Arolygiaeth Gofal Cymru - Gwaith atal a hyrwyddo annibyniaeth i oedolion hŷnDogfennau a osodwyd52428805MB15/09/2020
GEN-LD13464 - Arolygiaeth Gofal Cymru - Cymorth cynnar, gofal a chefnogaeth a threfniadau trosglwyddo ar gyfer plant anabl - Cyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenDogfennau a osodwyd396288387KB15/09/2020
GEN-LD13466 - Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Grwp y BBC 2019/20Dogfennau a osodwyd94371849MB15/09/2020
CR-LD13461 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)600 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020Dogfennau a osodwyd138240135KB14/09/2020
CR-LD13462 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)599 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020Dogfennau a osodwyd110592108KB14/09/2020
CR-LD13458 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)604 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 Dogfennau a osodwyd124928122KB14/09/2020
CR-LD13459 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)602 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020Dogfennau a osodwyd112640110KB14/09/2020
CR-LD13460 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)601 – Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd121856119KB14/09/2020
CR-LD13457 - Effaith argyfwng COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol Dogfennau a osodwyd351232343KB14/09/2020
SUB-LD13454-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd104448102KB11/09/2020
SUB-LD13454 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2020Dogfennau a osodwyd5632055KB11/09/2020
GEN-LD13453 - Ymatebion Llywodraeth Cymru i Argymhellion y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad mewn perthynas â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol i Fil Masnach y DU Dogfennau a osodwyd574464561KB11/09/2020
SUB-LD13455-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB11/09/2020
SUB-LD13455 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd146432143KB11/09/2020
SUB-LD13456-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB11/09/2020
SUB-LD13456 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020 Dogfennau a osodwyd6553664KB11/09/2020
SUB-LD13406-EM-R - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd113664111KB11/09/2020
CR-LD13452 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd – Diwygio'r Senedd: Y camau nesafDogfennau a osodwyd52428805MB10/09/2020
GEN-LD13447 - Diweddariad Llywodraeth Cymru i'r ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Budd-daliadau yng Nghymru: Opsiynau i’w Cyflawni’n Well Dogfennau a osodwyd10485761MB09/09/2020
GEN-LD13449 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau: Datgarboneiddio Trafnidiaeth Dogfennau a osodwyd149504146KB09/09/2020
CR-LD13450 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Penodi Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio CymruDogfennau a osodwyd317440310KB09/09/2020
LCM-LD13451 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2) Dogfennau a osodwyd113664111KB09/09/2020
SUB-LD13446 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020Dogfennau a osodwyd5734456KB09/09/2020
SUB-LD13446-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd105472103KB09/09/2020
SUB-LD13448-EM - Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd157696154KB09/09/2020
SUB-LD13448 - Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2020Dogfennau a osodwyd5529654KB09/09/2020
SUB-LD13445 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020Dogfennau a osodwyd9318491KB08/09/2020
SUB-LD13445-EM - Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020Dogfennau a osodwyd118784116KB08/09/2020

Partners & Help