Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD13889 - Financial Reporting Advisory Board Report – 2019/20 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB03/12/2020
SUB-LD13890 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws a Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd8601684KB03/12/2020
SUB-LD13890-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws a Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd156672153KB03/12/2020
SUB-LD13891 - Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2020 Dogfennau a osodwyd9932897KB03/12/2020
SUB-LD13891-EM - Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd139264136KB03/12/2020
SUB-LD13892 - Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) (Diwygio) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd6553664KB03/12/2020
SUB-LD13892-EM - Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) (Diwygio) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd6758466KB03/12/2020
LCM-LD13893 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Bil Marchnad Fewnol Y Deyrnas UnedigDogfennau a osodwyd230400225KB03/12/2020
GEN-LD13879 - Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru – Adroddiad Blynyddol - Ebrill 2019 – Mawrth 2020Dogfennau a osodwyd10485761MB02/12/2020
WS-LD13880 - Datganiad Ysgrifenedig - 02 Rhagfyr 2020 - Rheoliadau Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Cytundeb Ymadael) (Ymadael â'r UE) 2020Dogfennau a osodwyd154624151KB02/12/2020
WS-LD13881 - Datganiad Ysgrifenedig - 02 Rhagfyr 2020 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020 Dogfennau a osodwyd192512188KB02/12/2020
LCM-LD13882 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau MeddygolDogfennau a osodwyd111616109KB02/12/2020
SUB-LD13883 - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Dibenion Maethol Penodol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd6144060KB02/12/2020
SUB-LD13883-EM - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Dibenion Maethol Penodol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd107520105KB02/12/2020
CR-LD13884 - Adroddiad 03-20 gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9Dogfennau a osodwyd10485761MB02/12/2020
GEN-LD13885 - Adroddiad dilynol ar adroddiad y Pwyllgor Cadernid Meddwl – Ddwy Flynedd yn DdiweddarachDogfennau a osodwyd52428805MB02/12/2020
CR-LD13886 - Report from Sir John Griffith Williams QC under paragraph 8.6 of the procedure for dealing with complaints against Assembly Members (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd375808367KB02/12/2020
SUB-LD13887 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd6451263KB02/12/2020
SUB-LD13887-EM - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Rhagnodi Cyffuriau etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd139264136KB02/12/2020
SUB-LD13876 - Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd5324852KB01/12/2020
SUB-LD13876-EM - Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd115712113KB01/12/2020
CR-LD13874 - Effaith argyfwng COVID-19 ar y GymraegDogfennau a osodwyd242688237KB01/12/2020
AGR-LD13875 - Natural Resourses Wales Annual Report and Accounts 2019-20 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB01/12/2020
GEN-LD13877 - Cyfoeth Naturiol Cymru - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019-20Dogfennau a osodwyd20971522MB01/12/2020
SUB-LD13878 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2021Dogfennau a osodwyd214016209KB01/12/2020
SUB-LD13878-EM - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2021 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd150528147KB01/12/2020
CR-LD13869 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)666 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 2020Dogfennau a osodwyd147456144KB30/11/2020
CR-LD13870 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)658 - Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020Dogfennau a osodwyd10035298KB30/11/2020
CR-LD13871 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 30 Tachwedd 2020Dogfennau a osodwyd9523293KB30/11/2020
SUB-LD13872 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd4915248KB30/11/2020
SUB-LD13873 - Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Rhestr o Sefydliadau Ôl-16 Arbennig Annibynnol) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd9113689KB30/11/2020
SUB-LD13872-EM - Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd109568107KB30/11/2020
SUB-LD13873-EM - Rheoliadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (Rhestr o Sefydliadau Ôl-16 Arbennig Annibynnol) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd236544231KB30/11/2020
CR-LD13865 - Gradd-brentisiaethauDogfennau a osodwyd10485761MB27/11/2020
SUB-LD13866-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd108544106KB27/11/2020
SUB-LD13866 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2020Dogfennau a osodwyd7270471KB27/11/2020
CR-LD13858 - Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Senedd ar gyfer 2019-20Dogfennau a osodwyd10485761MB26/11/2020
CR-LD13860- Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Bil Marchnad Fewnol y DU - Cydsyniad DeddfwriaetholDogfennau a osodwyd192512188KB26/11/2020
CR-LD13861 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Adroddiad Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas UnedigDogfennau a osodwyd875520855KB26/11/2020
CR-LD13859 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Marchnad Fewnol y Deyrnas UnedigDogfennau a osodwyd870400850KB26/11/2020
GEN-LD13862 - Adroddiad Blynyddol Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol - Rhagfyr 2020Dogfennau a osodwyd391168382KB26/11/2020
CR-LD13863 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4096040KB26/11/2020
CR-LD13864 - Y Pwyllgor Busnes -Amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil MasnachDogfennau a osodwyd6144060KB26/11/2020
CR-LD13857 - Adroddiad 02-20 gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9Dogfennau a osodwyd31457283MB25/11/2020
SUB-LD13855 - Gorchymyn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng (Newid Amserau Sesiynau Ysgolion) 2020Dogfennau a osodwyd4608045KB25/11/2020
SUB-LD13855-EM - Gorchymyn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng (Newid Amserau Sesiynau Ysgolion) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd114688112KB25/11/2020
SUB-LD13856 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd9216090KB25/11/2020
SUB-LD13856-EM - Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd186368182KB25/11/2020
SUB-LD13853-EM - Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd206848202KB24/11/2020
SUB-LD13853 - Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd276480270KB24/11/2020

Partners & Help