Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1934-16-21 Llythyr dyddiedig 16 Tachwedd 2020 at bob Aelodau’r Senedd oddi wrth Rebecca Evans AS darparu manylion gwelliannau a gyflwynwyd gan y Llywodraeth i’r Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), ac eglurhad eu diben a’u heffaithPapurau wedi’u hadneuo551936539KB16/11/2020
DP-1933-16-21 Llythyr dyddiedig 29 Hydref 2020 at bob Aelodau’r Senedd oddi wrth Ken Skates AS ynglŷn â cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd (CCE)Papurau wedi’u hadneuo277504271KB29/10/2020
DP-1931-16-21 - Letter to Joyce Watson MS from Vaughan Gething MS in response to an issue raised in Plenary on 6 October 2020 regarding the All Wales COVID-19 Workforce Risk Assessment Tool (the Tool) and pregnant womenPapurau wedi’u hadneuo280576274KB19/10/2020
DP-1930-16-21 - Letter to Nick Ramsey MS from Ken Skates MS in response correspondence of 30 September, 2 October, correspondence of 28 September to the First Minister and an issue raised in Plenary on 7 October regarding Transport for Wales arrangements Papurau wedi’u hadneuo326656319KB19/10/2020
DP-1932-16-21 - Letter to Andrew RT Davies MS from Vaughan Gething MS in response to an issue raised in Plenary on 6 October 2020 regarding the proposed new Velindre Cancer CentrePapurau wedi’u hadneuo173056169KB19/10/2020
DP-1927-16-21 - Letter to Janet Finch-Saunders MS from Lesley Griffiths MS in response to an issue raised in Plenary on 16 September 2020 regarding the potential flood risk associated with tree felling in Wales and whether the Natural Flood Management (NFPapurau wedi’u hadneuo540672528KB01/10/2020
DP-1928-16-21 – Letter to Suzy Davies MS from Kirsty Williams MS in response to an issue raised in Plenary on 15 September 2020 in relation to reviewing the current language categorisation of schools over the last two years and the Curriculum and AssessmePapurau wedi’u hadneuo169984166KB29/09/2020
DP-1929-16-21 – Letter to Mark Isherwood MS from Vaughan Gething MS in response to an issue raised in Plenary on 15 September 2020 in relation to the distribution of clear face masks across Wales during the coronavirus pandemicPapurau wedi’u hadneuo245760240KB25/09/2020
DP-1926-16-21 Llythyr dyddiedig 24 Medi 2020 at bob Aelodau’r Senedd oddi wrth Ken Skates AS cyhoeddi’r cyhoeddiad yr argymhellion adolygiad 2019/20 o derfynau cyflymder ar y rhwydwaith cefnffyrdd yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo267264261KB24/09/2020
DP-1925-16-21 Llythyr dyddiedig 8 Medi 2020 at Mick Antoniw MS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad, oddi wrth Mark Drakeford MS yn tynnu sylw'r Pwyllgor at Lawlyfr Deddfwriaeth ar Is-ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru. Mae copi ohoPapurau wedi’u hadneuo10485761MB08/09/2020
DP-1924-16-21 - Welsh Government decision-making process for easing coronavirus restrictions from Jeremy Miles MS following a commitment made in Plenary on 1 July 2020Papurau wedi’u hadneuo670720655KB03/07/2020
DP-1923-16-21 Rhestrau o rhai a fu’n rhan o drafodaethau Bord Gron ar gynlluniau adfer Llywodraeth Cymru Covid 19 a gynhaliwyd ar 20 Mai, 21 Mai a 22 Mai 2020 oddi wrth Jeremy Miles AS mewn ymateb i Ddatganiad Llafar ar y Coronafeirws: Covid 19 yn y CyfarPapurau wedi’u hadneuo203776199KB18/06/2020
DP-1922-16-21 Rhestrau o rhai a fu’n rhan o drafodaethau Bord Gron ar gynlluniau adfer Llywodraeth Cymru Covid 19 a gynhaliwyd ar 1 Mai, 4 Mai a 5 Mai 2020 oddi wrth Jeremy Miles AS mewn ymateb i Ddatganiad Llafar ar y Coronafeirws: Covid 19 yn y CyfarfPapurau wedi’u hadneuo120832118KB11/06/2020
DP-1921-16-21 Llythyr at bob Aelodau’r Senedd oddi wrth Lee Waters AS i roi’r newyddion diweddaraf i’r Aelodau ar waith Tasglu’r CymoeddPapurau wedi’u hadneuo253952248KB08/06/2020
DP-1920-16-21 Llythyr dyddiedig 4 Mehefin 2020 at Grant Shapps AS oddi wrth Ken Skates AS ofyn am fuddsoddiad gan Lywodraeth y DU i ddarparu pedair gorsaf drenau newydd yng Nghymru erbyn dechrau 2024, Parcffordd Glannau Dyfrdwy, Carno, Sanclêr a Melin TrePapurau wedi’u hadneuo282624276KB04/06/2020
DP-1919-16-21 Llythyr at bob Aelodau’r Senedd oddi wrth Ken Skates AS darparu gwybodaeth bellach i ddatganiad llafar a wnaed yn y Cyfarfod Llawn ar 20 Mai 2020 ynghylch cymorth ariannol a ddarperir gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i'r pandemig CoronavirusPapurau wedi’u hadneuo317440310KB28/05/2020
DP-1918-16-21 Letter to Russell George AM from Lee Waters AM in response to an issue raised in Plenary on 6 May 2020 regarding how the Coronavirus: COVID-19 pandemic has affected the Welsh Government's programme to improve broadband connectivityPapurau wedi’u hadneuo261120255KB13/05/2020
DP-1917-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Mark Drakeford AM in response to a supplementary OAQ on 25 February 2020 regarding the condition of Kenfig National Nature Reserve following recent stormsPapurau wedi’u hadneuo374784366KB15/04/2020
DP-1916-16-21 Llythyr dyddiedig 9 Ebrill 2020 at bob Aelod Cynulliad a phartïon â diddordeb oddi wrth Jane Hutt AC ynghylch yr pandemig y Coronafeirws: COFID-19 a'r camau sy'n cael eu cymryd i frwydro yn erbyn cam-drin domestigPapurau wedi’u hadneuo280576274KB09/04/2020
DP-1914-16-21 Letter dated 26 March 2020 to members of the Strengthening and Advancing Equality and Human Rights Steering Group from Jane Hutt AM, thanking the members for their support during the spread of Covid 19 and providing signposting to relevant Papurau wedi’u hadneuo272384266KB26/03/2020
DP-1915-16-21 Llythyr dyddiedig 26 Mawrth 2020 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Vaughan Gething AC darparu diweddariad ar y cynnydd gyda chynllunio ar gyfer parodrwydd ac ymateb Coronafeirws: COVID-19Papurau wedi’u hadneuo267264261KB26/03/2020
DP-1913-16-21 Letter dated 23 March 2020 to Members of the Faith Communities Forum, from Jane Hutt AM, thanking the members of the Forum for their support during the spread of Covid 19 and providing signposting to relevant informationPapurau wedi’u hadneuo444416434KB23/03/2020
DP-1908-16-21 Letter to Janet-Finch-Saunders AM from Julie Morgan AM in response to WAQ79506 on 27 February 2020 requesting information on the action the Welsh Government is taking to ensure that training on Liberty Protection Safeguards is available to tPapurau wedi’u hadneuo266240260KB11/03/2020
DP-1909-16-21 Llythyr dyddiedig 11 Mawrth 2020 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch y cynllun Llywodraeth Cymru, y Gronfa Cymorth Llifogydd i FusnesauPapurau wedi’u hadneuo338944331KB11/03/2020
DP-1911-16-21 Llythyr at Adam Price AC oddi wrth Mark Drakeford AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Ionawr 2020 gofyn a oedd Llywodraeth Cymru wedi codi pryderon ynglŷn â’r Fwrdd Rheoli Integredig Troseddwyr Cymru a Bwrdd Cyfiawnder Papurau wedi’u hadneuo259072253KB11/03/2020
DP-1907-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 12 February 2020 regarding the treatment of phenylketonuria (PKU)Papurau wedi’u hadneuo272384266KB10/03/2020
DP-1912-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Lee Waters AM in response to an issue raised in Plenary on 5 February 2020 regarding an update on the Rhondda Tunnel projectPapurau wedi’u hadneuo161792158KB09/03/2020
DP-1904-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Julie Morgan AM in response to an issue raised in Plenary on 14 January the funding for Mencap Cymru’s Wales Learning Disability HelplinePapurau wedi’u hadneuo266240260KB26/02/2020
DP-1905-16-21 Llythyr at Mick Antoniw AC dyddiedig 25 Chwefror 2020 oddi wrth Ken Skates AC, Lesley Griffiths AC a Kirsty Williams AC ynglŷn â cyfarfodydd rhyngweinidogol diweddar gyda gweinidogion Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) LlywPapurau wedi’u hadneuo377856369KB25/02/2020
DP-1906-16-21 Llythyr dyddiedig 14 Chwefror 2020 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Hannah Blythyn AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn gan Mark Isherwood AC ynghylch y pecyn Trawsnewid TrefiPapurau wedi’u hadneuo352256344KB14/02/2020
DP-1900-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Ionawr 2020 ynglŷn ar wasanaethau anhwylderau bwytaPapurau wedi’u hadneuo266240260KB12/02/2020
DP-1903-16-21 Letter to Dawn Bowden AM from Julie Morgan AM in response to an issue raised in Plenary on 4 February 2020 regarding the implementation of the recommendations of the Flynn Review into the events in the care homes in south east Wales run by DPapurau wedi’u hadneuo272384266KB12/02/2020
DP-1899-16-21 Llythyr at Rhianon Passmore AC oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i cwestiwn llafar atodol ar 5 Chwefror 2020 ynghylch cyhoeddi canllawiau’r Grant Cymorth TaiPapurau wedi’u hadneuo256000250KB10/02/2020
DP-1898-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar Ionawr 2020 ynghylch chyflog ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestigPapurau wedi’u hadneuo254976249KB06/02/2020
DP-1896-16-21 Letter to Andrew RT Davies AM from Julie Morgan AM in response to an issue raised in Plenary on 28 January 2020 regarding the Assessment of the Demand for Specialist Housing and Accommodation for Older People in Wales report by the Housing Papurau wedi’u hadneuo273408267KB05/02/2020
DP-1901-16-21 Letter to Mike Hedges AM from Kirsty Williams AM in response to an issue raised in Plenary on 21 January 2020 and by email on 17 January 2020 regarding British Sign Language (BSL) courses Papurau wedi’u hadneuo577536564KB28/01/2020
DP-1895-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Kirsty Williams AM in response to WAQ79203 and WAQ79212 on 5 December 2019 regarding numbers of pupils on the Seren programmePapurau wedi’u hadneuo289792283KB22/01/2020
DP-1894-16-21 Letter dated 21 January 2020 to all Assembly Members from Ken Skates AM sharing a letter to Cardiff City Council regarding the Council’s transport agendaPapurau wedi’u hadneuo362496354KB21/01/2020
DP-1891-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM following a supplementary OAQ on 8 January 2019 requesting further information on funding for improvements in the primary care estate and GP access to funding in Carmarthen West and South PemPapurau wedi’u hadneuo274432268KB15/01/2020
DP-1889-16-21 Llythyr at Mark Isherwood AM oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Rhafyr 2019 gofyn a yw unrhyw Awdurdod Lleol yng Nghymru wedi gofyn am newid fformiwla dosbarthu llywodraeth leolPapurau wedi’u hadneuo260096254KB08/01/2020
DP-1890-16-21 Llythyr at Darren Millar AM oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Rhafyr 2019 ynglŷn â’r gosod larymau carbon monocsid mewn llety ar rentPapurau wedi’u hadneuo163840160KB08/01/2020
DP-1888-16-21 Letter to Helen Mary Jones AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ79198 on 5 December 2019 regarding an update about Swansea Bay University Health Board's plans to recommence elective orthopaedic surgery at Morriston Hospital followingPapurau wedi’u hadneuo270336264KB07/01/2020
DP-1892-16-21 Letter to all Assembly Members from Hannah Blythyn AM in response to issues raised in Plenary on 3 and 4 December 2019 regarding supporting high streets and the town centre first initiative.Papurau wedi’u hadneuo262144256KB06/01/2020
DP-1887-16-21 Llythyr at Mandy Jones AC oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Rhagfyr 2019 ynghylch materion diogelwch tân yn natblygiad Celestia ym Mae CaerdyddPapurau wedi’u hadneuo265216259KB23/12/2019
DP-1884-16-21 Letter to David Rowlands AM from Lee Waters AM in response to an issue raised in Plenary on 10 December 2019 regarding Welsh Government initiatives which have commenced and are planned for the Pontypool areaPapurau wedi’u hadneuo267264261KB18/12/2019
DP-1885-16-21 Letter to Huw Irranca-Davies AM from Lee Waters AM in response to WAQ79054 on 31 October 2019 regarding how Welsh Government is delivering against the recommendations of the Welsh Co-operative and Mutuals Commission Report and including an Papurau wedi’u hadneuo585728572KB18/12/2019
DP-1886-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Rebecca Evans AC, gan gynnwys llythyr at Kevin Foster AS Gweinidog y Cyfansoddiad, mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Rhagfyr 2019 ynghylch geiriad cwestiwn ethnigrwydd arfaethedig CyfrPapurau wedi’u hadneuo382976374KB17/12/2019
DP-1880-16-21 Letter to Hefin David AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 23 October 2019 regarding the work of the Cure Parkinson’s TrustPapurau wedi’u hadneuo270336264KB11/12/2019
DP-1882-16-21 Letter to Jenny Rathbone AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 5 November 2019 regarding cervical screening, specifically the issue of self-sampling and improving uptake in the programmePapurau wedi’u hadneuo174080170KB11/12/2019
DP-1881-16-21 Letter to Mohammad Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 26 November 2019 regarding a study in the European Heart Journal about cardiovascular disease mortality among US cancer patientsPapurau wedi’u hadneuo171008167KB11/12/2019

Partners & Help