Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Amserlen y Senedd

Amserlen wythnosol I Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd I Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.9, bydd Pwyllgor Busnes y Pumed Senedd yn cytuno ar Amserlen y Senedd

I gael gwybodaeth am ddyddiadau’r cyfarfodydd a manylion eraill, ewch i’r calendr cyfarfodydd.

Amserlen wythnosol

Mae'r amserlen gyfredol fel a ganlyn:

Wythnos yn dechrau 14 Medi 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Pwyllgor Y Llywydd

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Wythnos yn dechrau 21 Medi 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Slot ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Wythnos yn dechrau 28 Medi 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Comisiwn y Senedd

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Wythnos yn dechrau 5 Hydref 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Slot ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Wythnos yn dechrau 12 Hydref 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Wythnos yn dechrau 19 Hydref 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Slot ychwanegolY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Slot ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Slot ychwanegol

Slot ychwanegol

Fforwm y Cadeiryddion

Slot ychwanegol

Slot ychwanegol

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 

Wythnos yn dechrau 2 Tachwedd 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Pwyllgor Y Llywydd

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Comisiwn y Senedd

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Wythnos yn dechrau 9 Tachwedd 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Slot ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Wythnos yn dechrau 16 Tachwedd 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Wythnos yn dechrau 23 Tachwedd 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Slot ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Pwyllgor Cyllid


Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Wythnos yn dechrau 30 Tachwedd 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Wythnos yn dechrau 7 Rhagfyr 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifon CyhoeddusY Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Slot ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu


Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Comisiwn y Senedd

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 


Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Wythnos yn dechrau 14 Rhagfyr 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Slot ychwanegolY Pwyllgor Busnes

Slot ychwanegol

Slot ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Slot ychwanegol

Slot ychwanegol

Fforwm y Cadeiryddion

Llywydd's Committee

Slot ychwanegol

Y Cyfarfod LlawnY Cyfarfod Llawn

 

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd: 2020-21

Assembly Timetable

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

​Haf

​Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 - Dydd Sul 13 Medi 2020

Haner Tymor yr Hydref

Mon 26 October 2020 – Sun 1 November 2020

Nadolig

Mon 21 December 2020 – Sun 10 January 2021 

*Hanner tymor y gwanwyn

​Dydd Llun 15 Chwefror – Dydd Sul 21 Chwefror 2021

​*Toriad y Pasg

​Dydd Llun 29 Mawrth – Dydd Mawrth 6 Ebrill 2021

 *Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes

 

Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Assembly Timetable

Swyddog

Dyddiadau

Y Prif Weinidog

Bob dydd Mawrth yn ystod tymor y Senedd, rhwng 13.30 a 14.15, am 45 munud ar y mwyaf, ar wahân i unwaith bob pedair wythnos lle caiff yr eitem ei threfnu am 60 munud a bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

Gweinidogion Cymru

Bob dydd Mercher yn ystod tymor y Senedd, rhwng 13.30 a 15.00, am 45 munud yr un ar y mwyaf. Bydd Gweinidogion yn cael eu holi yn eu tro. Mae hyn yn cynnwys y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd.

Y Cwnsler Cyffredinol

Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mawrth am 30 munud ar y mwyaf, mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith.

Comisiwn y Senedd

Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mercher am 30 munud ar y mwyaf, yn dechrau ar 29 Mehefin 2016.

 

Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol

Partners & Help