Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Busnes y Senedd

Busnes y Senedd yw’r gwaith a gyflawnir gan Aelodau'r Senedd er mwyn cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi Cymreig a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Maent yn gwneud hyn yn y Cyfarfod Llawn ac yng nghyfarfodydd y pwyllgorau.

Beth sy'n digwydd

Show/Hide Calendar, Dangos/Cuddio Calendr

 Focus Content Box

Y Cofnod - Chwiliwch am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch

Chwiliwch drwy Gofnod y Trafodion y Senedd (trawsgrifiadau o'r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd Pwyllgor), yn ogystal â busnes defnyddiol arall a gyflwynwyd, gan gynnwys yr holl gwestiynau llafar, amserol ac ysgrifenedig.

Yn yr Adran hon

Pwyllgorau

Mae gan bob Pwyllgor eu cylch gwaith eu hunain i graffu ar wariant a pholisïau Llywodraeth Cymru, dwyn Ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion i gyfrif ac archwilio deddfwriaeth arfaethedig.

Y Cyfarfod Llawn

Y Cyfarfod Llawn yw cyfarfod o'r Senedd cyfan yn y Siambr. Dyma'r prif fforwm i Aelodau'r Senedd wneud eu gwaith fel cynrychiolwyr a etholwyd yn ddemocrataidd.

Deddfwriaeth

Gall y Senedd ddeddfu ar nifer o bynciau gwahanol. Ar y dudalen hon dangosir statws y deddfau newydd arfaethedig a chewch wybodaeth am ein proses ddeddfu.

Y Cofnod

Mae'r Cofnod yn eich galluogi i chwilio'n gyflym drwy Gofnod Trafodion y Cynulliad (trafodion o'r Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd Pwyllgor) yn ogystal â Busnes arall y Senedd fel cwestiynau ysgrifenedig.

Dogfennau, Papurau ac Adroddiadau

Chwilio am ddogfennau sydd wedi'u gosod yn swyddogol gerbron y Senedd neu sydd wedi'u hadneuo gyda Llyfrgell y Senedd.

Ymchwil y Senedd

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff.

Ymddygiad, Rheolau a Chanllawiau

Dysgwch fwy am Reolau Sefydlog, y rheolau sy'n pennu ymddygiad ar gyfer busnes yn y Senedd yn ogystal â rheolau a chanllawiau ar gyfer Aelodau’r Senedd.

Gwybodaeth am y Senedd

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Senedd, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Ymddygiad, Rheolau a Chanllawiau

Ymddygiad, Rheolau a Chanllawiau

Caiff rheolau, gweithdrefnau a chod ymddygiad y Senedd eu gosod yn y Rheolau Sefydlog Darllen mwy

Partners & Help