Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​ 

Dadleuon Byr

Rhaid i’r Llywydd gynnal balot i benderfynu ar enw Aelod neu Aelodau, heblaw aelod o’r llywodraeth, a gaiff gynnig pwnc ar gyfer Dadl Fer.

Mae’r Aelodau a ganlyn wedi cael eu dewis i gyflwyno Dadl Fer ar y dyddiad a nodir:

Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): Dydd Mercher 25 Mawrth 2020

Mark Reckless (Dwyrain De Cymru): Dydd Mercher 18 Mawrth 2020

Vikki Howells (Cwm Cynon): Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Dydd Mercher 4 Mawrth 2020

David J Rowlands (Dwyrain De Cymru): Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Alun Davies (Blaenau Gwent): Dydd Mercher 12 Chwefror 2020

Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): Dydd Mercher 5 Chwefror 2020

Rhianon Passmore (Islwyn): Dydd Mercher 29 Ionawr 2020

Hefin David (Caerffili): Dydd Mercher 22 Ionawr 2020

Mick Antoniw (Pontypridd): Dydd Mercher 15 Ionawr 2020

Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Dydd Mercher 8 Ionawr 2020


Partners & Help