Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Pwyllgorau blaenorol

Pwyllgorau Pwnc

 

Pwyllgorau Deddfwriaeth

Cyn bod y penderfyniad wedi’i wneud i sefydlu pwyllgorau deddfwriaeth parhaol, cafodd pwyllgorau deddfwriaeth ad hoc eu sefydlu er mwyn rhoi ystyriaeth fanwl i gynnig deddfwriaethol penodol (sef Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol neu Fesur Cynulliad). Pan fyddai pwyllgor deddfwriaeth ad hoc wedi gorffen trafod Gorchymyn neu Fesur Cynulliad, byddai'r y pwyllgor hwnnw’n dod i ben.

 
 
 
 

Partners & Help