Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Cynulliad Cyntaf (1999 - 2003)

Y Pwyllgorau

Mae Pwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn cyflawni nifer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar bolisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru, craffu ar waith y Gweinidogion a chraffu ar ddeddfwriaeth.

Cyfarfodydd Llawn

Cynhelir Cyfarfodydd Llawn y Cynulliad yn y Siambr ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Gallwch weld holl ddogfennau'r Cyfarfodydd Llawn, gan gynnwys Agendâu, Pleidleisiau a Thrafodion ac ati yma.

Agendâu

Rhestr fanwl o fusnes y dydd, gan gynnwys y cynigion a'r gwellianau a gyflwynwyd i'w trafod.

Cwestiynau Llafar

Gallwch weld y cwestiynau llafar a gyflwynwyd i’w hateb yn ystod y Cynulliad Cyntaf yma.

Cynigion a Gwelliannau Mwy

Gallwch weld y cynigion a’r gwelliannau a gyflwynwyd i’w trafod yn ystod y Cynulliad Cyntaf yma.

Pleidleisiau a thrafodion

Gwybodaeth am y busnes a drafodwyd gan y Cynulliad yn y Siambr. Mae’n cynnwys manylion y pleidleisiau a’r trafodion, y gwelliannau a’r cwestiynau llafar. ​​

Cofnod o drafodion y Cyfarfod Llawn

Yma gallwch weld trawsgrifiadau dwyieithog o’r Cyfarfod Llawn, ac atebion i gwestiynau llafar nas cyrhaeddwyd yn y Cyfarfod Llawn.

Cwestiynau Ysgrifenedig

Gallwch weld y cwestiynau ysgrifenedig a gyflwynwyd i’w hateb yn ystod y Cynulliad Cyntaf yma a'r atebion iddynt.

Partners & Help