Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Pwyllgorau​ - y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Mae'r pwyllgorau yn grwpiau o Aelodau'r Cynulliad sy'n gwneud gwaith craffu manwl mewn meysydd penodol ar ran y Cynulliad cyfan. Hefyd, eisteddodd holl Aelodau'r Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn, sef un o'r mecanweithiau allweddol i Aelodau ddwyn Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Cynulliad i gyfrif, deddfu ar gyfer Cymru a chynrychioli eu hetholwyr.

Roedd y Pwyllgor Busnes yn gyfrifol am drefnu busnes y Cynulliad

Ffurfiwyd y pwyllgorau canlynol yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016):

Partners & Help