Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Biliau a Dynnwyd yn Ôl a Biliau a Wrthodwyd

Biliau a Dynnwyd yn Ôl

Tynnwyd y Biliau a ganlyn yn ôl gan yr Aelod Cyfrifol ac ni fydd unrhyw drafodion pellach ynghylch y Biliau hyn.

Biliau Wrthodwyd

Gwrthodwyd y Biliau a ganlyn gan y Pumed Senedd ac ni chaniateir unrhyw drafodion pellach ynghylch y Biliau hyn.

Ceir rhagor o wybodaeth am ddeddfwriaeth y Senedd, Biliau a'r broses ddeddfu ar dudalennau Deddfwriaeth y wefan.


 
 

Hynt deddfwriaeth ar hyn o bryd

Canllawiau ar ddeddfwriaeth

Darllenwch y canllawiau presennol ar gyflwyno a chraffu ar Ddeddfwriaeth.

Hynt Biliau'r Senedd

​Darllenwch am hynt Biliau'r Senedd mae'r Senedd yn craffu arnynt ar hyn o bryd

Testun Deddfau a basiwyd

Mae testun Deddfau'r Senedd a Biliau'r DU y maent yn eu diwygio i'w gweld ar wefan Legislation.gov.uk

Ewch i Legislation.gov.uk

 ​
 

Busnes blaenorol y Senedd​​

Deddfau yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

​Ers mis Mai 2011, mae deddfwriaeth sylfaenol y Cynulliad ar ffurf Deddfau. Cafodd cymhwysedd deddfwriaeth y Cynulliad ei ymestyn yn sylweddol hefyd.

Mesurau yn y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Rhoddwyd pwerau deddfu newydd i'r Cynulliad ar ddechrau'r Trydydd Cynulliad, sef mis Mai 2007. Gallai'r Cynulliad basio "Mesurau" yn y meysydd yr oedd ganddo gymhwysedd deddfwriaethol ynddynt.

Offerynnau statudol yn y Cynulliad Cyntaf a'r Ail Gynulliad

Pan sefydlwyd y Cynulliad, roedd y pwerau i ddeddfu yn gyfyngedig i basio Offerynnau Statudol.

 
 

 

​​​​

Partners & Help