Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-019 - Rhianon Passmore AC - Bil Cydgrynhoi'r Amgylchedd Hanesyddol

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Gwybodaeth cyn y balot

Bydd y Bil yn cydgrynhoi darpariaethau Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979, Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth 1990 a Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn un darn o ddeddfwriaeth ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru.  
 
Byddai hyn yn sicrhau cyfraith glir a hygyrch i Gymru ar ffurf gyfan gwbl ddwyieithog ac yn rhoi corff o ddeddfwriaeth gydlynol a dealladwy i gyrff cyhoeddus, ymarferwyr cyfreithiol a dinasyddion a fydd yn eu galluogi i ddiogelu a rheoli'r amgylchedd hanesyddol fel y gall barhau i gyfrannu at lesiant Cymru a'i phobl.

Partners & Help