Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Bil–034–Mark Isherwood AC-Bil Lleoliaeth a Dinasyddiaeth

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi'r Bil
 

Byddai'r Bil yn rhoi grym i gymunedau drwy symud pŵer i ffwrdd oddi wrth llywodraeth ganolog ac i gymunedau lleol

Bydd y Bil yn:

  • Cyflwyno hawliau i gymunedau wneud ceisiadau a phrynu, gan roi cyfle i grwpiau lleol gymryd perchnogaeth dros rai gwasanaethau yn lle llywodraeth leol a rhedeg rhai ohonynt.
  • Cynnwys rheolau newydd ar gyflog uwch i swyddogion llywodraeth leol, gan adfer hyder y cyhoedd yn y system.
  • Egluro'r defnydd o refferenda lleol gan gadarnhau eu rôl yn y broses o wneud penderfyniadau a grymuso cymunedau lleol.
  • Ymestyn cylch gorchwyl cynghorau lleol - gan ddatganoli pŵer yn nes at y bobl.
  • Ymestyn y ddyletswydd o roi sylw dyledus i hawliau plant i bob corff cyhoeddus sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol.
  • Gwneud pob comisiynydd sydd ar hyn o bryd yn atebol i Lywodraeth Cymru yn atebol i'r Cynulliad Cenedlaethol.

 
 
 
 
 
 
 

Partners & Help