Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Sefydlwyd y Pwyllgor gan y Trydydd Cynulliad ar 26 Tachwedd 2008, fel un o’r  pum pwyllgor deddfwriaeth parhaol, i ystyried a chyflwyno adroddiadau ar ddeddfwriaeth a gyflwynwyd i’r Cynulliad yn bennaf gan Aelodau Cynulliad unigol, pwyllgorau a Chomisiwn y Cynulliad. Roedd yn bosibl i’r Pwyllgor ystyried a chyflwyno adroddiadau ar ddeddfwriaeth y Llywodraeth hefyd, fel yr oedd yn briodol.

Mae pwerau’r Pwyllgor wedi’u nodi yn Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn benodol Rheol cau Sefydlog 10, 22 a 23.

|

Statws

|

Daeth y Pwyllgor i ben am hanner nôs ar 31 Mawrth 2011.

|

Deddfwriaeth a Ystyriwyd yn Flaenorol

|
Manylion y ddeddfwriaeth a ystyriwyd yn flaenorol gan Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1:

Partners & Help