Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Pwyllgorau Deddfwriaeth

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Yn ystod y rydydd Cynulliad, sefydlwyd pum Pwyllgor Deddfwriaeth parhaol. Roedd 5 Aelod ym mhob pwyllgor, ynghyd â chadeirydd heb bleidlais.

Rôl Pwyllgor Deddfwriaeth  oedd trafod a chyflwyno adroddiad ar ddeddfwriaeth a gyflwynwyd i'r Cynulliad.

Roedd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol (y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth gynt) yn ystyried agweddau technegol ar yr holl offerynnau statudol neu’r offerynnau statudol drafft a wnaed gan Weinidogion Cymru gan gyflwyno adroddiadau’n nodi a ddylai’r Cynulliad roi sylw arbennig i’r offeryn neu’r offeryn drafft ar unrhyw un o’r seiliau a nodwyd yn Rheol Sefydlog 15.2. Roedd y Pwyllgor hefyd yn ymgymryd â gwaith craffu ar Fesurau’r Cynulliad ond heb gwestiynu’r polisi ei hun. Yn ogystal â hyn, roedd y Pwyllgor yn cyflwyno adroddiadau’n ymwneud â’r materion a nodwyd yn Rheol Sefydlog 15.3 neu 15.6.
|

Pwyllgorau ad hoc

|

Cyn bod y penderfyniad wedi’i wneud i sefydlu pwyllgorau deddfwriaeth parhaol, cafodd pwyllgorau deddfwriaeth ad hoc eu sefydlu er mwyn rhoi ystyriaeth fanwl i gynnig deddfwriaethol penodol (sef Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol neu Fesur Cynulliad). Pan fyddai pwyllgor deddfwriaeth ad hoc wedi gorffen trafod Gorchymyn neu Fesur Cynulliad, byddai'r y pwyllgor hwnnw’n dod i ben.

Mae modd gweld gwybodaeth am bwyllgorau sydd wedi’u diddymu yma

Partners & Help