Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Deddfwriaeth

Cafodd pwerau deddfu newydd eu rhoi i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar ddechrau’r Trydydd Cynulliad ym mis Mai 2007. Darparwyd ar gyfer y pwerau newydd hyn yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006, sy’n galluogi’r Cynulliad i basio deddfwriaeth, a elwir yn Fesurau’r Cynulliad, yn y meysydd y mae ganddo gymhwysedd deddfwriaethol.

Cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad


Mae’r meysydd y mae gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol ynddynt ar hyn o bryd wedi’u nodi yn Atodlen 5 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.Gellir gweld cyfres o Nodiadau Tracio Pwerau’r Cynulliad sy’n dangos cymhwysedd deddfwriaethol presennol y Cynulliad, ynghyd â nodiadau sy'n tracio ychwanegiadau at Atodlen 5 (ychwanegiadau a gymeradwywyd ac ychwanegiadau arfaethedig) yn fan hyn: Nodiadau Tracio Pwerau'r Cynulliad.

Mesurau                                                               

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Darn o ddeddfwriaeth a wneir gan y Cynulliad yw Mesur. Mae iddo effaith debyg i Ddeddf Seneddol. Gall y Cynulliad basio Mesurau ar unrhyw ‘fater’ a restrir yn Atodlen 5 i Ddeddf 2006.

Yma, ceir manylion yr holl Fesurau arfaethedig a gyflwynwyd i’r Trydydd Cynulliad. Mesurau

Rhagor o wybodaeth am Fesurau Cynulliad a basiwyd neu a wrthodwyd gan y Trydydd Cynulliad, a fethodd neu a dynnwy

Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Math o is-ddeddfwriaeth yw Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaeth, sy'n trosglwyddo pwerau penodol o Senedd y DU i'r Cynulliad.

Yma, ceir manylion yr holl Orchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol a osodwyd gerbron y Trydydd Cynulliad. Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol

Is-ddeddfwriaeth

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Mae'r Cynulliad hefyd yn craffu ar Is-ddeddfwriaeth a wnaed gan Weinidogion Cymru gan ddefnyddio pwerau a ddirprwywyd iddynt gan Fesur Cynulliad neu Ddeddf Seneddol.

Mae is-ddeddfwriaeth yn cynnwys gorchmynion, rheoliadau, rheolau a chynlluniau yn ogystal â chanllawiau statudol a gorchmynion lleol. Is-ddeddfwriaeth

|

Gwybodaeth am y Broses Ddeddfu

|
Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011) Yn y rhan yma ceir esboniad o sut roedd y broses ddeddfu yn y Trydydd Cynulliad yn gweithio, gyda gwybodaeth bellach am Orchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol, Mesurau'r Cynulliad a dogfennau a chanllawiau megis Atodlen 5.

Gwybodaeth am y Broses Ddeddfu

Partners & Help