Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 7) 2008 (ynghylch Diogelwch Tân Domestig)

Gorchymyn arfaethedig Aelod – wedi’i osod gan Ann Jones AC

Gwybodaeth am y Gorchymyn

Ehangu cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud deddfau newydd ar gyfer Cymru drwy Fesur mewn perthynas â diogelwch tân domestig.

|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Drafft a Memorandwm Esboniadol

|
|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 7) 2008, (PDF, 107KB) fel y’i gosodwyd ar 21 Chwefror 2008

Memorandwm Esboniadol (PDF, 116KB) i Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 7) 2008

|

Ymgynghoriad Cyhoeddus

|
Mae'r pwyllgor wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth (PDF, 23KB) gan ofyn barn gan bawb sydd â diddordeb, ar y cynigion a gynhwysir yn y Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif.7) 2008 (ynghylch Diogelwch Tân Domestig). Mae'r alwad am dystiolaeth bellach wedi cau a gellir cael mynediad i'r ymatebion a dderbyniwyd yn y rhestr o ymatebion i'r ymgynghoriad.
  • Y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 26 Chwefror 2008 er mwyn trafod y gorchymyn arfaethedig, Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 7) 2008 (ynghylch Diogelwch Tân mewn Cartrefi) ac er mwyn cyflwyno adroddiad arno.

Bydd y pwyllgor yn dod i ben pan gaiff y Gorchymyn drafft perthnasol ei gyflwyno o dan Reol Sefydlog 22.31.

Aelodau

Agendâu, papurau a thrawsgrifiadau

  • Adroddiad y Pwyllgor a Dogfennau Perthnasol                                     

Adroddiad y Pwyllgor ar y Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig ynghylch Diogelwch Tan Domestig ar Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 7) 2008 (PDF, 1.5MB) (11 Mehefin 2008)

Dogfennau Perthnasol

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyriaeth y Pwyllgor ar y Gorchymyn

Partners & Help