Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Iechyd a Gwasanaethau Iechyd) 2011

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig gan y Llywodraeth a osodwyd gan Edwina Hart AC, Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwybodaeth am y Gorchymyn

Bwriad y Gorchymyn arfaethedig yw ymestyn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud cyfreithiau newydd i Gymru drwy Fesur mewn perthynas â storio a defnyddio corff oedolyn marw, ac â thynnu, storio a defnyddio unrhyw ddeunydd perthnasol sy’n cyfansoddi corff o’r fath neu sy’n gynwysedig ynddo at ddibenion ei drawsblannu i gorff dynol.

Y newyddion diweddaraf

Yn dilyn canlyniad cadarnhaol y Refferendwm ar gael rhagor o bwerau deddfu, mae’r Gweinidog wedi hysbysu’r Cynulliad o fwriad Llywodraeth Cymru i dynnu’r Gorchymyn arfaethedig yn ôl ar 9 Mawrth 2011 oherwydd bydd gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol pan ddaw Rhan 4 o Ddeddf Llywodraeth Cymru i rym ym mis Mai.

Hynt y Gorchymyn

Mae’r tabl a ganlyn yn dangos y dyddiadau allweddol yn hynt y Gorchymyn drwy’r Cynulliad.

Gorchymyn (Iechyd a Gwasanaethau Iechyd) 2011

Cyfnod

Dyddiad

  • Gosod y Gorchymyn arfaethedig

  • Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1 yn ystyried y Gorchymyn arfaethedig

  • Gosod y Gorchymyn drafft

  • Amherthnasol

  • Gorchymyn drafft – dadl yn y Cyfarfod Llawn

  • Amherthnasol

  • Gorchymyn gan Ei Mawrhydi yn y Cyngor

  • Amherthnasol

Gwybodaeth berthnasol

Cewch ragor o wybodaeth am y Gorchymyn hwn ar y dudalen hon, gan gynnwys gohebiaeth y Pwyllgor, eitemau newyddion a phapurau’r Pwyllgor Busnes.

|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Drafft a Memorandwm Esboniadol

|

|

Y Gorchymyn arfaethedig a’r Memorandwm Esboniadol

|
  • Ymgynghoriad cyhoeddus ar y Gorchymyn arfaethedig

Lansiodd Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1 ymgynghoriad cyhoeddus mewn perthynas â Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Iechyd a Gwasanaethau Iechyd) ar 12 Ionawr 2011. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau oedd 21 Ionawr 2011.
  • Adroddiad y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig

Adroddiad y Pwyllgor

Partners & Help