Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009 Mesur arfaethedig pwyllgor – cyflwynwyd gan Jeff Cuthbert AC, Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad . Diben y Mesur Arfaethedig Bydd Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhoi sail statudol i swydd y Comisiynydd Safonau. Bydd yn sicrhau bod y Comisiynydd, unwaith y caiff ei benodi, yn cael ei weld i fod yn gwbl annibynnol ar y Cynulliad ac felly’n gallu ymchwilio i gwynion yn erbyn Aelodau Pwyllgor gyda gwrthrychedd llwyr. Bydd hefyd yn rhoi pwerau i’r Comisiynydd i’w alluogi i ymchwilio i gwynion yn drylwyr, yn cynnwys y pwer i’w gwneud yn ofynnol i drydydd parti ddarparu gwybodaeth berthnasol. Newyddion diweddaraf Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 9 Rhagfyr 2009. Mae’r Mesur arfaethedig erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru). Cofnod o Daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009 Cynod Dyddiad Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig 25 Mawrth 2009 Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol* N/A Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol 13 Mai 2009 (Cyfnod 1)

  • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y diwygiadau **

  • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y diwygiadau

  • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

  • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Pwyllgor ar y Safonau Ymddygiad

** Y Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

|

Y Mesur a'r Memorandwm Esboniadol

|

Mesur Arfaethedig Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel y’i cyflwynwyd ar 25 Mawrth 2009 a’r Memorandwm Esboniadol.

Mesur Arfaethedig Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, fel y diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Mesur ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen. Lle bynnag y bo’n bosibl, defnyddir y rhifau gwreiddiol ar gyfer y darpariaethau a oedd yn y Mesur fel y’i cyflwynwyd).

Mesur Arfaethedig Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Memorandwm Esboniadol Diwygiedig yn dilyn Cyfnod 2

Mesur Arfaethedig Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel y'i pasiwyd (PDF, 151KB)

Mae'r Mesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009 (gwefan allanol) wedi’i gymeradwyo gan Ei Mawrhydi yn y Cyfrin Gyngor (Saesneg yn unig) ar 9 Rhagfyr 2009.

Nodiadau Esboniadol (gwefan allanol)

  • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny.

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cytunood y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Mai 2009

Eitemau newyddion cysylltiedig

Ceir eitemau newyddion a baratowyd gan y Cynulliad mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth hon yn yr adran Dogfennau Perthnasol ar dudalennau’r Pwyllgor.

  • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl. Dechreuodd Cyfnod 2 ar 14 Mai 2009 a ddaeth I ben ar 24 Mehefin 2009. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gaelyn
  • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl: Dechreuodd Cyfnod 3 ar 25 Mehefin 2009 a ddaeth I ben ar 14 Hydref 2009. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn
  • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig. Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 14 Hydref 2009.
|

Y cyfnod cyn cyflwyno

|

Cyn cyflwyno i'r Cynulliad, cynhaliodd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ymgynghoriad ar y Mesur arfaethedig drafft.

Partners & Help