Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009

Mesur Arfaethedig Aelod a gyflwynwyd gan Jenny Randerson AC.

Diben y Mesur Arfaethedig yw

Prif ddiben y Mesur arfaethedig yw cynnig polisi cyfannol, cynhwysfawr, wedi’i wneud yng Nghymru, yn ymwneud â maeth sy’n sicrhau bod bwyta’n iach yn cael ei hybu a’i gefnogi ar gyfer yr holl ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion a gynhelir gan awdurdodau addysg lleol Cymru.

Newyddion diweddaraf

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 15 Hydref 2009. Mae’r Mesur arfaethedig erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o Daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Y Mesur Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009

Cynod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y diwygiadau **

 • 10 Mehefin 2008 (Cyfnod 2))

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y diwygiadau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Y Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig

Bwyta'n Iach mewn Ysgolion

(Cymru)

** Y Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

|

Y Mesur a'r Memorandwm Esboniadol

|
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny.

Pwyllgor Cyfnod 1

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 30 Ebrill 2008 i ystyried egwyddorion cyffredinol Mesur Arfaethedig. Daeth y Pwyllgor i ben pan gafodd trafodion Cyfnod 2 eu cyfeirio i Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1 gan y Pwyllgor Busnes.

Aelodau'r Pwyllgor

Agendâu, Papurau a Thrawsgrifiadau (Mai - Medi 2008)

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi
galwad am dystiolaeth , sydd bellach wedi cau. Gellir cael mynediad i'r ymatebion a dderbyniwyd yn yr ymatebion ymgynghoriad a dderbyniwyd.

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1
Cyhoeddodd y Pwyllgor ei
adroddiad ar y cyfnod cyntaf ar 6 Hydref 2008.

Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Cytunod y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar y cyfnod cyntaf yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Hydref 2008.

Eitemau newyddion cysylltiedig

Ceir eitemau newyddion a baratowyd gan y Cynulliad mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth hon yn yr adran ar gyfer Dogfennau perthnasol.

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl.

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 16 Hydref 2008 a ddaeth I ben ar 10 Mehefin 2009. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:
 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 11 Mehefin 2009 a ddaeth I ben ar 8 Gorffennaf 2009. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn
 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig. Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 8 Gorffennaf 2009.
|

Y cyfnod cyn cyflwyno

|

Cyn cyflwyno i'r Cynulliad, cynhaliodd Jenny Randerson AC ymgynghoriad ar y Mesur arfaethedig drafft.

Partners & Help