Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mesur Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010

Mesur Arfaethedig Aelod a gyflwynwyd gan Dai Lloyd AC.

Diben y Mesur arfaethedig

Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch ymgysylltiad cymunedau â phenderfyniadau gan awdurdodau lleol yng Nghymru a ddylid gwaredu caeau chwarae; ac at ddibenion cysylltiedig.

Cyfnod presennol y Mesur

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 15 Rhagfyr 2010. Mae’r Mesur arfaethedig erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur Caeau Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2010

Cyfnod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau *

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

Gwybodaeth berthnasol

Cewch ragor o wybodaeth am y Mesur hwn ar y dudalen hon, gan gynnwys gohebiaeth y Pwyllgor, eitemau newyddion a phapurau’r Pwyllgor Busnes.

|

Y Mesur Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny.

Cyhoeddodd y Pwyllgor
alwad am dystiolaeth (PDF, 33KB),
sydd bellach wedi cau. Gellir gweld yr ymatebion a dderbyniwyd yn yr ymatebion ymgynghoriad a dderbyniwyd.

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1
Cyhoeddodd y Pwyllgor ei
Adroddiad ar y Cyfnod Cyntaf (PDF, 342KB)
ar 29 Ebrill 2009.

Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Cytunod y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r dadl ar y cam cyntaf y Cyfarfod Llawn ar 1Gorffennaf 2009. Cytunodd y Cynulliad ar y Penderfyniad Ariannol ar 23 Chwefror 2010.

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl. Dechreuodd Cyfnod 2 ar 2 Gorffennaf 2009 a ddaeth I ben ar 8 Gorffennaf 2010. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:
 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl: Dechreuodd Cyfnod 3 ar 9 Gorffennaf 2010 a ddaeth I ben ar 6 Hydrefi 2010. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:
 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig. Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 6 Hydref 2010.
|

Y cyfnod cyn cyflwyno

|

Cyn cyflwyno i'r Cynulliad, cynhaliodd Dai Lloyd AC ymgynghoriad ar y Mesur arfaethedig drafft.

Partners & Help