Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mesur Arfaethedig Cludo Gwastraff i'w Adfer (Ymgysylltiad Cymunedau â'r Trefniadau) (Cymru)

Mesur Arfaethedig Aelod a gyflwynwyd gan Nerys Evans AC.

Diben y Mesur arfaethedig

Mesur yn ei gwneud yn ofnnol i awdurdodau lleol ystyried ac adrodd ar inter alia, effaith amgylcheddol a chymdeithasol defnydd terfynol a chyrchfan derfynol y deinyddiau ailgylchadwy a gesglir gan awdurdodau lleol.

Y newyddion diweddaraf

Cafodd y cynnig i gymeradwyo egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig ei dynnu’n ôl gan yr Aelod sy’n gyfrifol gyda chytundeb y Cynulliad ar ddiwedd y ddadl Cyfnod 1 ar 17 Mawrth 2010.

Cyfnod presennol y Mesur

Mae'r Mesur yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae esboniad o beth sy'n digwydd ym mhob cyfnod i'w gael yn yr Arweiniad i Fesurau.

Cofnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur Arfaethedig Cludo Gwastraff i'w Adfer

Cyfnod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 1

** Cafodd y cynnig i gymeradwyo egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig ei dynnu’n ôl gan Nerys Evans ar ôl i’r Cynulliad gytuno ar hynny.

Dogfennau Perthnasol

Gellir gweld y dogfennau sy’n gysylltiedig â’r Mesur arfaethedig hwn yn Dogfennau perthnasol.

Gwybodaeth perthynol

Cewch ragor o wybodaeth am y Mesur hwn ar y dudalen hon, gan gynnwys gohebiaeth y Pwyllgor, eitemau newyddion a phapurau’r Pwyllgor Busnes.

|

Y Mesur Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny.

Ymgynghoriad Cyhoeddus
Cyhoeddodd y Pwyllgor
alwad am dystiolaeth (PDF, 37KB),
sydd bellach wedi cau. Gellir gweld yr ymatebion a dderbyniwyd yn yr ymatebion ymgynghoriad a dderbyniwyd.

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei
Adroddiad ar y Cyfnod Cyntaf (PDF, 331B)
ar 30 Tachwedd 2009.

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cafodd y cynnig i gymeradwyo egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig ei dynnu’n ôl gan Nerys Evans ar ôl i’r Cynulliad gytuno ar hynny yn ystod y Cyfarfod Llawn ar 17 Mawrth 2010.

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl. Nid ydym wedi cyrraedd y cyfnod hwn eto
 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl.

Nid ydym wedi cyrraedd y cyfnod hwn eto
 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig. Nid ydym wedi cyrraedd y cyfnod hwn eto.

|

Y cyfnod cyn cyflwyno

|

Cyn cyflwyno i'r Cynulliad, cynhaliodd Nerys Evans AC ymgynghoriad ar y Mesur arfaethedig drafft.

Partners & Help