Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Mesur Arfaethedig Llywodraeth a gyflwynwyd gan Alun Ffred Jones AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth

Diben y Mesur Arfaethedig

Bwriedir i Fesur Arfaethedig y Gymraeg (Cymru) foderneiddio'r fframwaith cyfreithiol cyfredol sy'n cael ei lywodraethu'n bennaf gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 ynghylch defnyddio'r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus.

Cyfnod presennol y Mesur

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 9 Chwefror 2011. Mae’r Mesur arfaethedig erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

Cyfnod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau *

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2

Gwybodaeth berthnasol

Cewch ragor o wybodaeth am y Mesur hwn ar y dudalen hon, gan gynnwys gohebiaeth y Pwyllgor, eitemau newyddion a phapurau’r Pwyllgor Busnes.

 
|

Y Mesur Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny:

Ymgynghoriad Cyhoeddus

Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth ar Fesur Arfaethedig y Gymraeg (Cymru) sydd bellach wedi cau:

Cyflwynodd Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 adroddiad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig ar 22 Gorffennaf 2010.

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar y cyfnod cyntaf yng Nghyfarfod Llawn 21 Medi 2010

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 22 Medi 2010 a ddaeth i ben ar 21 Hydref 2010. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:

 
 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 22 Hydref 2010. a ddaeth I ben ar 7 Rhagfyr 2010. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:

 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig:

Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 7 Rhagfyr 2010.

 

Partners & Help