Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad

Manylion y pwyllgor

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith oedd archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cynnwys: cynnal a datblygu amgylchedd ac adnoddau ynni naturiol Cymru a chynllunio ar ei gyfer.

 

Trawsgrifiadau

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor

 

Is-grwpiau’r pwyllgor

Diddymwyd y grwpiau canlynol ym mis Rhagfyr 2013, ar ddiwedd y trafodaethau yn Ewrop:

 

Gwaith arall

 

Aelodaeth

Gellir gweld rhestr o’r Aelodau a fu’n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn ystod y Pedwerydd Cynulliad isod:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: Cysylltu@Cynulliad.Cymru

Title

 


Partners & Help