Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gaffael - y Pedwerydd Cynulliad

Manylion y pwyllgor

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Nid yw’r grŵp hwn yn cyfarfod mwyach.

 

Sefydlodd y Pwyllgor Menter a Busnes grŵp gorchwyl a gorffen, a oedd yn cynnwys pum Aelod Cynulliad, i ymchwilio ir broses o ddiwygio polisi caffael cyhoeddus yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac i geisio dylanwadu ar y broses hon.

Roedd y grŵp gorchwyl a gorffen yn cynnal cyfarfodydd anffurfiol.

Dylanwadu ar y broses o foderneiddio polisi caffael Ewrop

 

Adroddiad Dylanwadu ar y Broses o Foderneiddio Polisi Caffael Ewrop – Mai 2012

 

Sefydlwyd gan:

Y Pwyllgor Menter a Busnes

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: Cysylltu@Cynulliad.Cymru

Title

 


Partners & Help