Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan - y Pedwerydd Cynulliad

Manylion y pwyllgor

Cafodd y Pwyllgor hwn o’r Pedwerydd Cynulliad ei ddiddymu. Caiff pwyllgorau newydd eu ffurfio yn ystod y Pumed Cynulliad

 

Cafodd y pwyllgor, sy’n cynnwys holl Aelodau’r Cynulliad o dan gadeiryddiaeth y Llywydd, ei sefydlu ar 2 Gorffennaf 2013 pan gytunodd y Cynulliad y dylai’r Bil Sector Amaethyddol (Cymru) gael ei drin fel Bil Brys. Ei gylch gwaith oedd ystyried y gwelliannau i’r Bil Sector Amaethyddol (Cymru) yng Nghyfnod 2, yn unol â darpariaethau Rheol Sefydlog 26.103.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: Cysylltu@Cynulliad.Cymru

Title

 


Partners & Help