Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

  • Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 28 Medi 2020 (cyfarfod rhithwir).
  • Prif ffocws gwaith y Pwyllgor yn ystod tymor yr haf oedd archwilio effaith Covid-19 ar faterion sy’n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.
  • Mae rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref ar gael yma. Fodd bynnag, gall y rhaglen newid er mwyn cynnwys materion brys.

 

Diweddarwyd: 21 Medi 2020

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddArchwilio

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 22 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 18.2 and 18.3 ac ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â pha mor ddarbodus, effeithlon ac effeithiol y cafodd adnoddau eu defnyddio wrth gyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Cwestiynau cyffredin

Trawsgrifiadau

Gwaith Presennol

 

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

 

Adran-Aelodau

 

Nick Ramsay ACVikki Howells ACRhianon Passmore ACJenny Rathbone AM

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Fay Bowen.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddArchwilio@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help