Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDGCh

Cylch gwaith

Sefydlwyd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): diwylliant; y celfyddydau; yr amgylchedd hanesyddol; y Gymraeg; cyfathrebu; darlledu a'r cyfryngau.

Trawsgrifiadau

Blaenraglen waith

  • I gael ei gadarnhau

Ymchwiliadau Cyfredol

Gwaith a gyflawnwyd gan Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

 

 

Aelodaeth

 

Bethan Sayed AC - CadeiryddDavid Melding AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Manon George.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDGCh@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help