Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

Gorffennaf 2020

 

Wnaeth y Pwyllgor cynnal cyfarfod rhithwir ddydd Gwener 3 Gorffennaf, yn ganolbwyntio ar ymateb Llywodraeth Cymru i bandemig Covid-19 a’r adfer wedi hynny.

 

 

 

 

Chwefror 2020

 

Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Gwener 14 Chwefror yn Ysgol Gymraeg Bro Dur (campws Bro Dur) lle bu'r drafodaeth yn canolbwyntio ar y newid yn yr hinsawdd a'r datganiad Argyfwng Hinsawdd.

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar 28 Mehefin 2016 er mwyn craffu ar y Prif Weinidog ynglŷn ag unrhyw fater sy'n berthnasol i weithredu swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Senedd ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Gwaith blaenorol y Pwyllgor

Adran-Aelodau

Ann Jones AC (Cadeirydd)Jayne Bryant ACJanet Finch-Saunders ACRussell George ACJohn Griffiths ACMike Hedges ACDai Lloyd ACLynne Neagle ACNick Ramsay ACDavid Rees ACBethan Sayed AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: CraffuPW@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help