Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor o’r Senedd Gyfan

Manylion y pwyllgor

Yn unol â’r Rheolau Sefydlog, gellir sefydlu neu gynnull Pwyllgor o'r Senedd Cyfan at ddiben penodol. Mae rhestr o Bwyllgorau o'r Senedd Cyfan a gynhaliwyd yn ystod y pumed Senedd, ynghyd â'u diben a/neu eu cylch gwaith, wedi'i chynnwys isod:

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Cafodd y Pwyllgor ei gynnull ar 18 Medi 2018, yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii). Ei gylch gwaith yw ystyried trafodion Cyfnod 2 mewn perthynas â’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).  

 

Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

 

Cafodd y Pwyllgor ei gynnull ar 6 Mawrth 2018, yn unol â Rheol Sefydlog 26.103, pan gytunodd y Cynulliad y dylai’r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) gael ei drin fel Bil Brys. Ei gylch gwaith oedd ystyried gwelliannau i'r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) yng Nghyfnod 2.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

Title

 


Partners & Help