Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cymryd rhan mewn pwyllgor

Mae’r Senedd yn gweithio gydag ystod eang o unigolion a grwpiau wrth graffu ar bolisi a deddfwriaeth. Nod yr adran hon yw rhoi’r wybodaeth y mae ei hangen arnoch os bydd gofyn i chi gymryd rhan yng ngwaith pwyllgor.

​​​Yn yr adran hon​

Os ydych wedi gweithio gyda phwyllgorau o’r blaen, efallai yr hoffech atgoffa’ch hun drwy ddarllen ein canllawiau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig a digidol.

Os nad ydych wedi rhoi tystiolaeth i bwyllgor, cofiwch y gallwch ddilyn gwaith pob pwyllgor ar dudalen y pwyllgorau.​

Mae’r Senedd yn ymrwymedig i ymgysylltu â phobl Cymru ynghylch ei waith. Os ydych yn teimlo bod angen addasu’r broses arferol er mwyn ei gwneud yn haws i chi wneud cyfraniad llawn, mae croeso i chi drafod eich anghenion gyda’r Tîm Clercio perthnasol.​

Dogfennau defnyddiol

Partners & Help