Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 17/11/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0076 - Dyweddïad Tywysog William a Kate Middleton

Codwyd gan:

Eleanor Burnham

Tanysgrifwyr:

Jenny Randerson 18/11/2010

Dyweddïad Tywysog William a Kate Middleton

Carai Cynulliad Cenedlaethol Cymru longyfarch y Tywysog William a Kate Middleton ar eu dyweddïad. Yr ydym yn arbennig o falch eu bod yn bwriadu sefydlu eu cartref priodasol cyntaf yn Ynys Môn a fydd, yn ddiau, yn codi proffil twristiaeth yr ardal a Chymru. Estynnir croeso cynnes i'r cwpl ac yr ydym yn dymuno pob hapusrwydd iddynt i'r dyfodol.Partners & Help