Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG A GYFLWYNWYD 19/10/2010

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant

OPIN-2010-0064 - Gwisgo Pinc 2010

Codwyd gan:

Irene James

Tanysgrifwyr:

William Graham 20/10/2010

Eleanor Burnham 20/10/2010

Jeff Cuthbert 20/10/2010

Darren Millar 20/10/2010

Joyce Watson 20/10/2010

Val Lloyd 20/10/2010

Ann Jones 20/10/2010

Peter Black 20/10/2010

Nick Bourne 20/10/2010

Jenny Randerson 20/10/2010

Mohammad Asghar 20/10/2010

Sandy Mewies 20/10/2010

Nerys Evans 21/10/2010

Lorraine Barrett 21/10/2010

Gareth Jones 22/10/2010

Mick Bates 02/11/2010

David Melding 05/11/2010

Gwisgo Pinc 2010

Mae’r Cynulliad hwn:

Yn cydnabod y bydd bron i 2,600 o fenywod ac oddeutu 15 o ddynion yng Nghymru yn cael diagnosis o ganser y fron yn ystod 2010.

Yn cymeradwyo diwrnod Gwisgo Pinc Ymgyrch Canser y Fron ar 29 Hydref 2010

Yn nodi pwysigrwydd y digwyddiad o ran codi ymwybyddiaeth o ganser y fron ymysg y cyhoedd

Yn annog y cyhoedd i gymryd rhan yn y fenter i helpu i godi arian ar gyfer ymchwil canser y fron arloesol gyda'r gorau yn y byd mewn canolfannau rhagoriaeth ledled y DU

Yn llongyfarch Ymgyrch Canser y Fron o'i holl gefnogwyr am godi dros £3 miliwn yn 2009 drwy Wisgo Pinc.Partners & Help