Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Dyddiadau blaenorol ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd

Gweld y dyddiadau mwyaf diweddar ar gyfer cwestiynau llafar

Ionawr 2018 –  Chwefror 2018

Dyddiad​Gweinidog

6 Chwefror 2019

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

13 Chwefror 2019

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

19 Chwefror 2019

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

20 Chwefror 2019

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

5 Mawrth 2019

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

6 Mawrth 2019

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Senedd

13 Mawrth 2019

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

20 Mawrth 2019

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

26 Mawrth 2019

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

27 Mawrth 2019

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

​2 Ebrill 2019

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

3 Ebrill 2019

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Senedd

 


Medi 2018 - Rhagfyr 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

26 Medi 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol

 

3 Hydref 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynullunio a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

 

 

10 Hydref 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwif (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd


 

17 Hydref 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 24 Hydref 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol

Haner Tymor


 7 Tachwedd 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynullunio a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

 


 14 Tachwedd 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwif (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd21 Tachwedd 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol


28 Tachwedd 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol

 

5 Rhagfyr 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynullunio a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

 

12 Rhagfyr 2018

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwif (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd

 

 Ebrill 2018 – Gorffennaf 2018

 

18 Ebrill 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwif (Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd

 

25 Ebrill 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

2 Mai 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol

 

 9 Mai 2018

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynullunio a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus


 

16 Mai 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwif (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd

 

23 Mai 2018


Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 6 Mehefin 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol

 

13 Mehefin 2018
 


Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynullunio a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

 

20 Mehefin 2018


Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwif (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd


27 Mehefin 2018

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

4 Gorffennaf 2018

 

Cabinet Secretary for Economy and Transport

Counsel General

11 Gorffennaf 2018

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynullunio a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

18 Gorffennaf 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwif (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)


Ionawr 2018 - Mawrth 2018
10 Ionawr 2018

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Y Cwnsler Cyffredinol


 17 Ionawr 2018


Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus


 24 Ionawr 2018 


Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd


 31 Ionawr 2018 


Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol


 7 Chwefror 2018


Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Y Cwnsler Cyffredinol


14 Chwefror 2018

 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid28 Chwefror 2018 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd


7 Mawrth 2018 


Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth14 Mawrth 2018


21 Mawrth 2018


Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Cwnsler Cyffredinol


 


Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

Medi 2017 - Rhagfyr 2017

​Dyddiad

Gweinidog​

20 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

27 Medi 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

4 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

11 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Y Cwnsler Cyffredinol

18 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

25 Hydref 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

8 Tachwedd 2017

Dim Cyfarfod Llawn.  Amserlen y Cwestiynau Llafar wedi'i gohirio am wythnos

 15 Tachwedd 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

22 Tachwedd 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

 

Y Cwnsler Cyffredinol

29 Tachwedd 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  

Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus

6 Rhagfyr 2017

 

 

 


13 Rhagfyr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip (mewn perthynas â'i chyfrifoldebau portffolio)

Comisiwn y Senedd

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol​​​

Mai 2017 - Gorffennaf 2017

Dyddiad

Gweinidog​

3 Mai 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

10 Mai 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

17 Mai 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

24 Mai 2017

​Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

7 Mehefin 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

14 Mehefin 2017

​​Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

21 Mehefin 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

28 Mehefin 2017

​Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

5 Gorffennaf 2017

​​Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

​12 Gorffennaf 2017

​​​Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

19 Gorffennaf 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Ionawr 2017 - Ebrill 2017

DyddiadGweinidog

11 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Comisiwn y Senedd

18 Ionawr 2017

Y Cwnsler Cyffredinol

25 Ionawr 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

1 Chwefror 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

8 Chwefror 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

15 Chwefror 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

1 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

8 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

15 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

22 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

29 Mawrth 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

5 Ebrill 2017

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Medi - Rhagfyr 2016

Dyddiad

Gweinidog​

14 Medi 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

​21 Medi 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

​28 Medi 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

​5 Hydref 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

​12 Hydref 2016

​Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

19 Hydref 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

​2 Tachwedd 2016

​​Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

​9 Tachwedd 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

​16 Tachwedd 2016

​Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

​23 Tachwedd 2016

​​Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

​30 Tachwedd 2016

​​​Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

​7 Rhagfyr 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

​14 Rhagfyr 2016

​​Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Mehefin 2016 – Gorffennaf 2016

​Dyddiad

Gweinidog​

15 Mehefin 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

22 Mehefin 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

29 Mehefin 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Comisiwn y Senedd

6 Gorffennaf 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Y Cwnsler Cyffredinol

13 Gorffennaf 2016

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Partners & Help