Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd 

Ionawr 2020 –  Mawrth 2020

Dyddiad
​Gweinidog
7 Ionawr 2020
​Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)
8 Ionawr 2020
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Senedd

 

14 Ionawr 2020
​​Y Prif Weinidog
15 Ionawr 2020

 

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

21 Ionawr 2020

Y Prif Weinidog

22 Ionawr 2020

 

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

28 Ionawr 2020

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

29 Ionawr 2020
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  
4 Chwefror 2020
 
Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)
5 Chwefror 2020
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Senedd

 

11 Chwefror 2020
Y Prif Weinidog
12 Chwefror 2020

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

25 Chwefror 2020

Y Prif Weinidog 

26 Chwefror 2020

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

3 Mawrth 2020

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

4 Mawrth 2020
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  
​10 Mawrth 2020
Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)
11 Mawrth 2020
​​Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Senedd

17 Mawrth 2020
Y Prif Weinidog
18 Mawrth 2020
​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

24 Mawrth 2020
Y Prif Weinidog 
25 Mawrth 2020

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

 

Dyddiadau blaenorol

Gweld dyddiadau blaenorol ar gyfer cwestiynau llafar

Partners & Help