Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Ymchwil y Senedd

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau.

 

Gallwch chwilio am ein briffiau ymchwil yn ôl categori, rhwng ystod o ddyddiadau neu drwy roi allweddair yn y blwch Term Chwilio. Gallwch gael mynediad at ein briffiau ac at erthyglau cyfredol eraill ar ein blog, Pigion, a gallwch gofrestru i'r blog er mwyn derbyn hysbysiadau e-bost yn rheoliadd. Anelwyd y ein briffiau yn bennaf at Aelodau’r, ond gallant fod o ddiddordeb i gynulleidfa allanol hefyd. Ar 6 Mai 2020, daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad yn gyffredin fel y Senedd. O ganlyniad, mae cyfeiriadau yn ein cyhoeddiadau yn adlewyrchu’r newid enw, ac yn cyfeirio at y sefydliad fel y ‘Cynulliad’ mewn cyd-destun hanesyddol (cyn 6 Mai 2020) ac fel y ‘Senedd’ ar ôl hynny.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Trafodaethau ynghylch ymadawiad y DU â'r UE: Adroddiad Monitro: 30 Mehefin 2020Ewrop552960540KB02/07/2020
Negodiadau ar ymadawiad y DU â’r UE - 2 Mehefin 2020Ewrop507904496KB04/06/2020
Brexit Update - Welsh - Web (singlepage)Ewrop522240510KB18/03/2020
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop471040460KB04/03/2020
Yr wybodaeth ddiweddaraf am adael yr Undeb EwropeaiddEwrop513024501KB12/02/2020
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UEEwrop10485761MB29/01/2020
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop493568482KB28/01/2020
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am adael yr Undeb EwropeaiddEwrop461824451KB15/01/2020
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)Ewrop947200925KB08/01/2020
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UEEwrop441344431KB07/01/2020
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop396288387KB04/12/2019
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop477184466KB20/11/2019
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop10485761MB06/11/2019
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE - Rhifyn Arbennig Uwchgynhadledd Cyngor yr UEEwrop10485761MB23/10/2019
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop31457283MB16/10/2019
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE - Adroddiad Monitro BrexitEwrop10485761MB08/10/2019
Negodiadau ynghylch Ymadawiad y DU â’r Undeb EwropeaiddEwrop10485761MB10/07/2019
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Canllaw rhagarweiniolEwrop31457283MB11/09/2017
Cymru a’r UE: Beth mae’r bleidlais i adael yr UE yn ei olygu i Gymru?Ewrop10485761MB24/06/2016
Materion Ewrop - Rhifyn 34 - Gwanwyn 2016Ewrop10485761MB24/03/2016
Materion Ewrop Rhifyn 33 - Hydref 2015Ewrop948224926KB15/12/2015
Materion Ewrop - Rhifyn 32 - Haf 2015Ewrop570368557KB17/07/2015
Materion Ewropeaidd - Rhifyn 31 - Gaeaf 2014/15Ewrop503808492KB19/01/2015
Materion Ewrop, Rhifyn 30Ewrop495616484KB19/09/2014
Rheoliad arfaethedig ar bysgodfeydd rhwydi drifft - Y Diweddaraf am Bolisi'r UE: (EU2014.02) Ewrop265216259KB26/06/2014
Materion Ewrop, Rhifyn 29Ewrop545792533KB09/05/2014
Atal a rheoli'r broses o gyflwyno a lledaenu rhywogaethau goresgynnol estron - Diweddariad Polisi'r UE (EU2013.07) Ewrop226304221KB01/04/2014
Materion Ewrop, Rhifyn 28Ewrop589824576KB25/02/2014
Diwygio’r Gyfarwyddeb Asesu Effeithiau Amgylcheddol - Diweddariad polisi’r UE (EU2013.06)Ewrop237568232KB18/12/2013
Diwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) - Diweddariad polisi’r UE (EU2013.04) Ewrop185344181KB02/10/2013
Diwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC) 2 - Diweddariad polisi’r UE (EU2013.05) Ewrop201728197KB02/10/2013
Materion Ewrop, Rhifyn 28Ewrop918528897KB28/06/2013
Diwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) - Diweddariad polisi’r UE (EU2013.03) Ewrop272384266KB11/06/2013
Cynllunio Gofodol Morol a Rheoli'r Arfordir mewn modd Integredig - Diweddariad polisi'r UE (EU2013.02) Ewrop203776199KB01/05/2013
Diwygio'r Gyfarwyddeb Asesu Effeithiau Amgylcheddol - Diweddariad polisi'r UE (EU2013.01)Ewrop178176174KB25/02/2013
Materion Ewrop, Rhifyn 26Ewrop474112463KB28/01/2013
Materion Ewropeaidd - Rhifyn 25Ewrop884736864KB11/07/2012
Moderneiddio Cyfarwyddebau Caffael yr UE - Diweddariad Polisi’r UE (EU2012.04)Ewrop269312263KB02/07/2012
Materion Ewropeaidd - Rhifyn 24Ewrop10485761MB21/02/2012
Moderneiddio Cyfarwyddeb Cymwysterau Proffesiynol yr UE - Y diweddaraf am bolisi’r UE (EU2012.03)Ewrop270336264KB17/02/2012
Y Gyfarwyddeb Ynni Effeithlon - Diweddariad Polisi’r UE (EU2011.01)Ewrop202752198KB09/02/2012
Horizon 2020 -Y diweddaraf am bolisi’r UE (EU2012.02)Ewrop231424226KB09/02/2012
Erasmus i Bawb -Y diweddaraf am bolisi’r UE (EU2012.01)Ewrop297984291KB02/02/2012
Diwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredn (PAC) -Y diweddaraf am bolisi’r UE (EU2011.05)Ewrop265216259KB17/10/2011
Cronfeydd Strwythurol yr UE yn y dyfodol 2014-2020 - Diweddariad polisi’r UE (EU2011.04)Ewrop313344306KB10/10/2011
Diwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Diweddariad Polisi’r UE (EU2011.03)Ewrop229376224KB20/07/2011
Deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd a Chymru - Hysbysiad hwylusEwrop235520230KB11/07/2011
Fframwaith Amlflwyddyn Ariannol yr UE - Diweddariad Polisi’r UE (EU2011.02)Ewrop180224176KB05/07/2011
Aelodau Cymru o Senedd Ewrop 2009-2014 - Hysbysiad hwylusEwrop219136214KB30/06/2011
Llyfryddiaeth Cytuniad Lisbon - Hysbysiad hwylusEwrop608256594KB31/05/2010

Partners & Help