Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 
 

Papurau Crynodeb o Ddeddfau a Biliau   

Mae papurau Crynodeb o Fil yn edrych ar y cyd-destun polisi, y prif ddamcanion a darpariaethau pob Bil newydd sydd yn dod gerbron y Senedd er mwyn helpu gyda dealltwriaeth o’r Bil.

<< Yn ôl i’r prif dudalen

2020

Ionawr

2019

Rhagfyr

Tachwedd

Gorffennaf

Ebrill

 

 

Mawrth

Ionawr

 

 

 

2018

Tachwedd

Mawrth

Chwefror

2017

Tachwedd

Hydref

Medi

Gorffennaf

Mawrth

Chwefror

 

2016

Rhagfyr

Gorffennaf

Mehefin

Chwefror

2015  

Rhagfyr

Tachwedd

Hydref

Medi

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Mawrth

Chwefror

Brig

2014

​Rhagfyr

Hydref

Medi

Awst

Mehefin

Mai

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Brig

2013

​Rhagfyr

Hydref

Medi

Awst

Mehefin

Mai

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Brig

2012

Rhagfyr

Tachwedd

Awst

Gorffennaf

Mehefin

Mai

Chwefror

Ionawr

Brig

 

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Byddem yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau Ymchwil y Senedd yn cael eu hysgrifennu ar gyfer Aelodau o'r Senedd a'u staff. Mae'r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib rhoi cyngor i'r cyhoedd.

Dylid anfon unrhyw sylwadau am ein cyhoeddiadau at:

Ymchwil y Senedd
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1SN


neu drwy ebost i: Ymchwil@Senedd.Cymru

Gweler hefyd Ynglyn â’r Gwasanaeth am fwy o wybodaeth.

 

.

 

Partners & Help